24—26 травня в Черкаському державному технологічному університет 24—26 травня в Черкаському державному технологічному університеті (ЧДТУ) на кафедрі радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем відбулася VI Міжнародна науково-практичнаконференція «Обробка сигналів і негаусових процесів — 2017» (ОСНП-2017), присвячена пам’яті видатного вченого, докторафізико-математичних наук, професора Юрія Петровича Кунченка, засновника Черкаської наукової школи по обробці сигналів, яка за довгі роки свого існування стала розпізнавальним знаком наукової діяльності вишу.

Перша конференція була проведена у 2005 році за ініціативою професора Ю.П. Кунченка. З тих пір це стало доброю традицією для багатьох вчених. Мета конференції –– зібрати разом науковців, інженерів, аспірантів, студентів для вивчення сучасного досвіду з розробки, впровадження та поширення актуальних фундаментальних і прикладних досліджень, пов’язаних з опрацюванням, збереженням та захистом інформації, статистичною обробкою даних, розробкою нових математичних моделей та методів обробки сигналів, в тому числі негаусових процесів. Цьогорічна конференція об’єднала науковців з багатьох навчальних та науково-дослідних закладів, вчених з ближньогота дальнього зарубіжжя, які представили результати своїх наукових досліджень за такими актуальними напрямками, як математичні моделі сигналів і систем, методи та алгоритми обробки сигналів та статистичних даних, апаратні та програмні засоби опрацювання сигналів, комп’ютерне моделювання та ін.

Учасники та гості конференції мали унікальну можливість познайомитися не тільки з цікавими науковими доповідями на пленарному і секційних засіданнях, які продемонстрували стан наукових проблем та шляхи їх розв’язку, але і познайомилися з геополітичним становищем нашої держави, що безпосередньо залежить від стану науки та її розвитку. 

Відкрив конференцію її ведучий, співголова програмного комітету, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, д-р техн. наук, професор В.В. Палагін, який зазначив важливість проблематики конференції. З вітальними словами виступили ректор ЧДТУ, канд. наук з державного управління О.О. Григор, випускник кафедри радіотехніки, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації, канд. техн. наук В.В. Коваль,співголова програмного комітету, президент наукового фонду академіка Ю.П. Кунченка, завідувач кафедри інформатики, інформаційної безпеки та документознавства ЧДТУ, д-р техн. наук, професор В.І. Кунченко-Харченко.

Надзвичайно цікавим був виступ колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії України М.Г. Маломужа. Він зазначив важливість наукових напрацювань та розробок в області обробки сигналів наукової школи Ю.П. Кунченка, які є надзвичайно вагомими для держави, науки і освіти.

Окрім того, на пленарному засіданні були представлені наукові доповіді запрошених гостей з різних закладів України. Зокрема, завідувач кафедризахисту інформації Вінницького національного технічного університету, д-ртехн. наук, професор В.А. Лужецький зробив доповідь на тему «Системипередавання та оброблення інформації: фібоначевий підхід».

Оригінальні ідеї та методи було викладено в доповіді чл.-кор. АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, головного наукового співробітника та радника директора Інституту проблем моделювання венергетиці ім. Г.Є. Пухова, почесного професора ЧДТУ, д-ра техн. наук, професора А.Ф. Верланя на тему «Метод математической редукции длядостижения сверхразрешимости систем измерения и наблюдения». Оригінальні матеріали по захисту інформації були представлені канд. техн. наук, доцентом кафедри захисту інформації Д.О. Прогоновим з НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» на тему «Структурный стегоанализ цифровых изображений». З цікавою доповіддю виступив завідувач кафедри електротехнічних систем ЧДТУ, канд. техн. наук, професор О.О. Ситник на тему«Математичне моделювання вимірювальних перетворювачів з використанням інтегральних рівнянь».

На конференції були присутні партнери від виробництва, зокрема ДП НВК «Фотоприлад», «Навіс-Україна», «Інтертелеком», «Jabil», «Теко Трейд» та ін., які працюють в області розробки систем зв’язку, систем супутникового моніторингуі проведення досліджень в області навігаційних технологій та займаються виробництвом сучасної електроніки, що в цілому, безперечно, зміцнює обороноздатність держави.

Проведена конференція є підтвердженням актуальності та перспективності розробок наукової школи по статистичній обробці сигналів у ЧДТУ, яка об’єднує науковців з багатьох університетів України та всього світу.

Go to top