Математичні моделі і методи комп’ютерного керування електропостачанням залізниць на основі диференціальних перетворень Пухова

О.І. Стасюк, д-р техн. наук, Л.Л. Гончарова, канд. техн. наук
Державний економіко-технологічний університет транспорту
(Україна, 03049, Київ, вул. Лукашевича, 19,
тел. 0504193874, е-mail: X177@ rambler.ru)

АННОТАЦИЯ

Приведены результаты анализа современного состояния научных исследований в области интеллектуализации электрических сетей железных дорог. Показано, что актуальной проблемой является создание математических моделей и методов формирования новых знаний путем повышения уровня информативности первичных данных. На основе математического аппарата дифференциальных преобразований разработаны математические
модели для повышения уровня информативности данных, полученных в результате регистрации аномальных режимов систем электроснабжения. Предложены комп’ютерноориентированные методы организации вычислительного процесса с использованием дифференциальных изображений для проведения спектрального и корреляционного анализа первичной информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

математичні моделі, диференціальні перетворення, інтелектуалізація, стохастичні процеси, оптимізація, інтелектуальна обробка інформації.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В. Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України // Зб.наук. праць Ін-ту електродинаміки НАН України. Ч. 1.— 2011.— С. 5—20.
2. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Максимчук В.Ф. Методи організації інтелектуальних електричних мереж залізниць на основі концепції SMART Grid // Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті. — 2014. — № 2. — С. 29 —37.
3. Стасюк О.І., Железняк А.Л., Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи комп’ютерної інтелектуалізації швидкоплинних технологічних процесів електропостачання залізниць. — Київ: Аспект-поліграф, 2015. — 192 с.
4. Буткевич О.Ф., Левконюк А.В., Стасюк О.І. Підвищення надійності моніторингу допустимості завантажень контрольованих перетинів енергосистем // Технічна електродинаміка. — 2014. — № 2. — С. 56—67.
5. Пухов Г.Е. Преобразования Тейлора и их применение в электротехнике и электронике. —Киев: Наук. думка, 1978. — 259 с.
6. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи організації інтелектуальних мереж постачання електроенергії на тягу залізничному транспорту // Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті. — 2015. — № 3. — С. 25—31.
7. Carter A.M. et al. The Application of Wide Area Monitoring to the GB Transmission Systemto Facilitate Large-scale Integration of Renewable Generation. Cigre C2-112. Paris 2010.
8. Arango O.J. et al. Low Frequency Oscillations in the Colombian Power System—Identification and Remedial Actions. Cigre C2-105. Paris 2010.
9. European Technology Platform- Smart Grids. April 2011: Strategic Deployment document for European Commission, 2014. [Electronic resource] — Mode of access: http://www.smartgrids.eu/.
10. Smart Grid -European Technology Platform for Electricity Networks of the Future- European Commission, 2012.— Ibid.

СТАСЮК Олександр Іонович, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки, зав. кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту Державного економіко-технологічного університету транспорту. В 1972 р. закінчив Київський ін-т інженерів цивільної авіації. Сфера наукових досліджень — методи відображення розрядно-інтерпретованих математичних моделей на архітектуру паралельних обчислювальних систем надвисокої швидкодії, орієнтованих на сучасну інтегральну технологію для оптимізації керування і регулювання об’єктами підвищеної концентрації енергії.

ГОНЧАРОВА Лідія Леонідівна, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту Державного економіко-технологічного університету транспорту. В 2008 р. закінчила Київський гуманітарний ин-т, а в 2009 р. — Державний економіко-технологічний університет транспорту. Сфера наукових досліджень — методи комп’ютеризації і методи синтезу паралельних архітектур швидкодіючих контролерів для розв’язання задач підвищеної інтелектуальної складності та розмірності, орієнтованих на управління швидкоплинними технологічними процесами електропостачання.

Полный текст: PDF (русский)