Загальні принципи та методика моделювання складних ущільнювальних систем

С.С. Шевченко, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(2):15-25

https://doi.org/10.15407/emodel.44.02.015

АНОТАЦІЯ

Запропоновано методику моделювання складних ущільнювальних сис­тем відцентрових машин у вигляді алгоритму побудови системи. Зростання одиничних параметрів відцент­рових машин вимагає вирішення проблем ефек­тивної герметизації ущільнюваних середовищ. Крім герметизації ущільнювальні системи впливають на вібраційну безпеку обладнання. Для забезпечення функцій герме­ти­зації і підвищення динамічної жорсткості ро­торів відцентрових машин розроблено алго­ритм та методику моделювання складних ущільнювальних систем. Наведено приклади моделювання складних ущільнювальних сис­тем роторних машин з великими параметрами. Зазначено, що розробку складних ущільнюючих систем необхідно проводити на основі конфігурації складових ущільнень для досягнення гармонізації між гермети­за­цією і вібраційною надійністю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

герметизація, ущільнювальна система, методика моделювання, алгоритм побудови.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Марцинковский В.А. Гермомеханика и ее место в ряду технических наук // Труды 10-й Международной научно-технической конференции «Герметичность, вибронадеж­ность и экологическая безопасность насосного и компрессорного оборудования», 2002, 1, с.7—10.
 2. Марцинковский В.А., Шевченко С.С. Насосы атомных электростанций: расчет, конструирование, эксплуатация. Под общ. ред. С.С. Шевченко. Сумы: Изд-во «Уни­верситетская книга», 2018, 472 с.
 3. Уплотнения и уплотнительная техника. Справочник под общ. ред. А.И. Голубева и Л.А. Кондакова. М.: Машиностроение, 1994, 463 с.
 4. Шевченко С.С., Гафт Я.З. Сальниковые уплотнения динамических насосов. Под общ. ред. С.С. Шевченко. Сумы: Изд-во «Университетская книга», 2020, 215 с.
 5. Мельник В.А. Торцовые уплотнения валов. Справочник. М.: Машиностроение, 2008, 320 с.
 6. Кревсун Э.П. Торцовые герметизаторы вращающихся валов. Минск: Арти-Фекс, 1998, 148 с.
 7. Shevchenko S.S. Mathematical modeling of centrifugal machines rotors seals for the purpose of assessing their influence on dynamic characteristics // Mathematical Modeling and Computing, 2021,Vol. 8, № 3, pp. 422 – 431.
 8. Марцинковский В.А. Щелевые уплотнения: теория и практика. Сумы: СумГУ, 2005, 416 с.
 9. Марцинковский В.А. Динамика роторов центробежных машин. Сумы: СумГУ, 2012, 562 с.
 10. Фалалеев С.В., Чегодаев Д.Е. Торцовые бесконтактные уплотнения двигателей летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 1998, 276 с.
 11. Громыко Б.М. и др. Опыт проектирования и результаты отработки импульсных тор­цовых уплотнений ТНА ЖРД, работающих в криогенных средах // Труды НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко (ГДЛ-ОКБ), 2000, № 18, с. 279—293.
 12. Martsynkovskyy V., Gaft Y., Gromyko В., Chernov O. Development and application of double pulse gas-liquid seals // Proc. of 16th International Conference on Fluid Sealing. Brugge, Belgium, 2000, рр. 255—260.

ШЕВЧЕНКО Сергій Станіславович, канд. техн. наук, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1984 р. закінчив Сумську філію Харківського політехнічного інституту. Область наукових досліджень — моде­лювання ущільнюючих систем, проблеми гермомеханікі з використанням досягнень трі­бомеханікі, теорії пружності, теорії коливань, гідрогазодинаміки, теорії оптимі­за­ції гідродинамічних систем

Повний текст: PDF