Математичні моделі і методи комп’ютерного керування електропостачанням залізниць на основі диференціальних перетворень Пухова

О.І. Стасюк, д-р техн. наук, Л.Л. Гончарова, канд. техн. наук
Державний економіко-технологічний університет транспорту
(Україна, 03049, Київ, вул. Лукашевича, 19,
тел. 0504193874, е-mail: X177@ rambler.ru)

АННОТАЦИЯ

Наведено результати аналізу сучасного стану наукових досліджень в області інтелектуалізації електричних мереж залізниць. Показано, що актуальною проблемою є створення математичних моделей і методів формування нових знань шляхом підвищення рівня інформативності первинних даних. На основі математичного апарату диференціальних перетворень розроблено математичні моделі для покращення рівня інформативності даних, отриманих при реєстрації аномальних режимів систем електропостачання. Запропоновано комп’ютерно-орієнтовані методи організації інтелектуального обчислювального процесу з використанням диференціальних зображень для проведення спектрального і кореляційного аналізу первинної інформації.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

математичні моделі, диференціальні перетворення, інтелектуалізація, стохастичні процеси, оптимізація, інтелектуальна обробка інформації.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В. Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України // Зб.наук. праць Ін-ту електродинаміки НАН України. Ч. 1.— 2011.— С. 5—20.
2. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Максимчук В.Ф. Методи організації інтелектуальних електричних мереж залізниць на основі концепції SMART Grid // Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті. — 2014. — № 2. — С. 29 —37.
3. Стасюк О.І., Железняк А.Л., Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи комп’ютерної інтелектуалізації швидкоплинних технологічних процесів електропостачання залізниць. — Київ: Аспект-поліграф, 2015. — 192 с.
4. Буткевич О.Ф., Левконюк А.В., Стасюк О.І. Підвищення надійності моніторингу допустимості завантажень контрольованих перетинів енергосистем // Технічна електродинаміка. — 2014. — № 2. — С. 56—67.
5. Пухов Г.Е. Преобразования Тейлора и их применение в электротехнике и электронике. —Киев: Наук. думка, 1978. — 259 с.
6. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи організації інтелектуальних мереж постачання електроенергії на тягу залізничному транспорту // Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті. — 2015. — № 3. — С. 25—31.
7. Carter A.M. et al. The Application of Wide Area Monitoring to the GB Transmission Systemto Facilitate Large-scale Integration of Renewable Generation. Cigre C2-112. Paris 2010.
8. Arango O.J. et al. Low Frequency Oscillations in the Colombian Power System—Identification and Remedial Actions. Cigre C2-105. Paris 2010.
9. European Technology Platform- Smart Grids. April 2011: Strategic Deployment document for European Commission, 2014. [Electronic resource] — Mode of access: http://www.smartgrids.eu/.
10. Smart Grid -European Technology Platform for Electricity Networks of the Future- European Commission, 2012.— Ibid.

СТАСЮК Олександр Іонович, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки, зав. кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту Державного економіко-технологічного університету транспорту. В 1972 р. закінчив Київський ін-т інженерів цивільної авіації. Сфера наукових досліджень — методи відображення розрядно-інтерпретованих математичних моделей на архітектуру паралельних обчислювальних систем надвисокої швидкодії, орієнтованих на сучасну інтегральну технологію для оптимізації керування і регулювання об’єктами підвищеної концентрації енергії.

ГОНЧАРОВА Лідія Леонідівна, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту Державного економіко-технологічного університету транспорту. В 2008 р. закінчила Київський гуманітарний ин-т, а в 2009 р. — Державний економіко-технологічний університет транспорту. Сфера наукових досліджень — методи комп’ютеризації і методи синтезу паралельних архітектур швидкодіючих контролерів для розв’язання задач підвищеної інтелектуальної складності та розмірності, орієнтованих на управління швидкоплинними технологічними процесами електропостачання.

Полный текст: PDF (русский)