Кобальтовий гіперболоїд. Моделі енергетичного віддзеркалення в області кутів нормального падіння

Є.С. Чернозьомов, аспірант
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. 0938575836; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(3):31-41

https://doi.org/10.15407/emodel.44.03.031

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості віддзеркалення неполяризованого сонячного випромінювання в інфрачервоній області спектру, де відбувається нагрів відбиваючих поверхонь. Наведено математичні моделі кутових залежностей віддзеркалення р-поляризованої хвилі в облас­ті кутів нормального падіння. Запропоновано оптичну систему сонячного енергетичного концентратора і систему передачі високопотенційного променевого потоку з пропускною спроможністю енергетичної складової сонячного випромінювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

кут нормального падіння, кут ковзаючого падіння, інфрачервоний спектр, область збереження поляризації, енергетична складова випромінювання, оптична анізотропія, кут Брюстера.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Чернозьомов Є.С. Моделі енергетичного розподілу на межі розділу середовищ в щільних енергетичних полях системи сонячного концентратора// Електрон. моделю­вання, 2020, 42, № 6, с. 34—55.
 2. Чернозьомов Є.С. Моделі поляризації випромінювання в системі сонячного енергетичного концентратора // Там же, 2021, 43, № 5, с. 93—107.
 3. Козелкин В.В., Усольцев И.Ф. Основы инфракрасной техники. М.: Машиностроение, 1967, 304 с.
 4. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д. Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика). Конспект лекций. Ч. I. Поглощение лазерного излуче­ния в веществе. / Под общей редакцией В.П. Вейко. СПб: СПб ГУ ИТМО, 2008, 141 с.
 5. Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Силовая оптика. / Под ред. В.И. Конова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008, 312 с.
 6. Абильсиитов Г.А., Голубев В.С., Гонтарь В.Г. и др. Технологические лазеры. Спра­вочник в 2-х томах. Т. 1: Расчет, проектирование и эксплуатация. / Под общ. ред. Г.А. Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991, 432 с.
 7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. Том VII. Изд. второе. М.: Наука, 1982, 616 с.
 8. Weaver J.Н., Colavite Е., Lunch D.W., Rosei R. Lowenergy interband absorption in bcc Fe and hep Co // Physical Review, 1979, Vol. В19, N 8, pp. 3850—3856.
 9. Носков М.М. Оптические и магнетооптические свойства металлов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983, 220 с.
 10. Wakoh S., Yamashita I. Band structure of Co by self-consisting procedure //Journal of the Physical Society of Japan, 1970, Vol. 28, N5, pp. 1151—1156.
 11. Ingersoll L.R. Magnetic rotation in sputtered cobalt filths // Journal of the Optical Society of America, 1924, Vol. 8, N4, pp. 493—500.
 12. Clemens К.H., Jaumann J. Magnetooptische und optische Eigenschaften von ferromagnetischen Schichten im UR // Zeitschrift für Physik, 1963, Bd 173, N1, S. 135—148.
 13. Кpинчик Г.С. Магнетооптика ферромагнитных металлов // Изв: АН СССР. Сер. физ., 1964, 28, № 3, с. 481—488.
 14. Кринчик Г.С. Исследование магнитооптического резонанса в ферромагнетиках // Вест. МГУ. Сер. мат., мех., астр., физ., хим., 1957, № 6, с. 87—98.
 15. Kpинчик Г.С. Магнитооптический резонанс в ферромагнетиках. Видимая область // ФММ, 1959, 7, № 2, с. 181—185.
 16. Кринчик Г.С., Артемьев В.А. Магнитооптические свойства никеля, кобальта и железа в УФ, видимой и ИК областях спектра // ЖЭТФ, 1967, 53, № 6, с. 1901—1912.
 17. Патент на корисну модель 149777. Україна, МПК (2021.01) F24S 10/00, F24S 20/00, F24S 23/00, G02B 6/00. Концентратор-коліматор сонячного випромінювання на ос­нові гіперболоїда / Чернозьомов Є.С. № u 2021 04520; заяв. 04.08.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.
 18. Патент на винахід 120802. Україна, МПК (2020.01) F24S 10/00, G02B 6/00, F24S 20/20 (2018.01), F24S 23/00. Пристрій для концентрації і передачi сонячного випро­мінювання / Чернозьомов Є.С. № а 2018 06907; заяв. 20.06.2018; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

ЧЕРНОЗЬОМОВ Євген Сергійович, аспірант Iнституту проблем моделювання в енер­гетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 2008 р. закінчив Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля (м. Сєвєродонецьк). Область наукових досліджень — засоби ефективного використання джерел поновлюваної енергії, аналітичні системи моделювання.

Повний текст: PDF