Експертне формування електронного глосарію

О.В. Нестеренко 1, д-р техн. наук, І.Є. Нетесін 2, канд. фіз.-мат. наук
1 Міжнародний європейський університет,
Україна, 03127, Київ, пр-т Академіка Глушкова, 42
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2 Український науковий центр розвитку інформаційних технологій
Україна, 03127, Київ, пр-т Академіка Глушкова, 44
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(4):105-120

https://doi.org/10.15407/emodel.44.04.105

АНОТАЦІЯ

Запропоновано новий методологічний підхід до термінологічної систематики та під­тримки понятійного апарату на основі електронного глосарію (ЕГ). Розроблено мета­модель даних і структуру глосарію з використанням понятійного апарату теорії множин. Наведено формалізований опис процедур, а також описано технологію (методику) екс­пертного наповнення і супроводу контенту ЕГ. Розроблено критерії прийняття рішення експертами щодо включення термінів до ЕГ. На відміну від порядку формування термі­нологічних ресурсів існуючих ЕГ реалізовано алгоритм схвального голосування експер­тів для оцінки та вибору «найкращих» варіантів визначення термінів ЕГ. Показано мож­ливості веб-інструментарію підтримки технології експертного наповнення і супроводу ЕГ. Подальший розвиток методичного апарату ЕГ пов'язаний з побудовою онтологічної моделі предметної області, яка сприятиме визначенню експертами несуперечливих термінів для кожного поняття та відношення, а також для термінів, пов’язаних між собою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

термінологічний ресурс, глосарій, голосування експертів, веб-інструментарій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Nesterenko O., Trofymchuk O. Patterns in forming the ontology based environment of information-analytical activity in administrative management // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, № 5/2 (101), рр. 33—42. http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.180107
 2. Lupenko S.A., Pasichnyk V.V., Kunanets N.E. Axiomatic-deductive strategy for IT discipline content formation // Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol. 73, № 5, рр. 149—160. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2536
 3. Navigli R., Velardi P. GlossExtractor: A web application to automatically create a domain glossary // 10th Congress of the Italian-Association-for-Artificial-Intelligence. Artificial intelligence and human-oriented computing, 2007, 4733, pp. 339—349. https://doi.org/1007/978-3-540-74782-6_30
 4. Кульчицький І.М. Електронний глосарій з архівістики // Зб. наук. праць «Інформа­ційні системи та мережі». Відп. редактор В.В. Пасічник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009, вип. 653, № 1, с. 148—156.
 5. Fabrychna Y. Bilingual e-glossary of foreign languages and cultures teaching // 12th International Conference on Open Education as a Way to a Knowledge Society (DisCo). (June 26-27, 2017). Microsoft, Prague, Czech Republic, 2017, рр. 264—272.
 6. Plechko A., Chukhno T., Nikolaieva T., Apolonova L., Leleka T. Anglicisms in the Field of Information Technology: Analysis of Linguistic Features.International Journal of Computer Science and Network Security, 2022, 22, no. 4, p. 183—92. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.4.23
 7. Elgendi E., Shaffer C.A. Dynamic concept maps for etextbook glossaries: design and evaluation // Frontiers in computer science, 2020, Vol. 2, Article 7. http://doi.org/10.3389/fcomp.2020.00007
 8. Jordan I., Heil E, Keding G. Uniform access to technical terms in nutritional and agricultural sciences. Research projects: an interactive glossary // Ernahrungs umschau, 2021, 68 (10), рр. M572-M577.
 9. Nesterenko O., Netesin I., Polischuk V., Selin Y. Multifunctional Methodology of Expert Evaluation Alternatives in Tasks of Different Information Complexity // Proceedings of 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), 2021, pp. 226—231. http://doi.org/10.1109/ATIT54053.2021.9678742
 10. Широков В.А. Елементи лексикографії. Київ: Довіра, 2005, 304 с.
 11. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень. Київ: ТОВ «Маклаут», 2008, 444 с.

НЕСТЕРЕНКО Олександр Васильович, д-р техн. наук, доцент, ст. дослідник, зав. ка­федри інформаційних технологій Міжнародного європейського університету. В 1975 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — інфор­маційні технології підтримки прийняття рішень, програмна інженерія, кібербезпека.

НЕТЕСІН Ігор Євгенович, канд. фіз.-мат. наук провідний науковий співробітник Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій. У 1985 р. закінчив Московський державний університет. Область наукових досліджень — інформаційні технології підтримки прийняття рішень, технології програмування.

Повний текст: PDF