Моделі аберацій гіперболічних відбивачів другого і вищого порядку кривизни в системах передачі променевої енергії

Є.С. Чернозьомов, аспірант
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15 
тел. 093 8575836; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(1):27-40

https://doi.org/10.15407/emodel.45.01.027

АНОТАЦІЯ

Розглянуто процеси передачі променевої енергії при використанні гіперболічних поверхонь і супроводжуючі їх ефекти. Запропоновано нову концепцію оптичної системи сонячного енергетичного концентратора і її різновиди. Розглянуто аберацію, що виникає в таких системах і можливість передачі променевої енергії за допомогою системи гіперболоїда, яка складається з поверхонь другого і вищого порядків. Розглянуто можливість створення ефекту самофокусування в дзеркальних оптичних системах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

лазер, ефект самофокусування, колімація, гіперболоїд, астероїд, ескавація, експлозія, імплозія, магнітар, апланати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Чернозьомов Є.С. Кобальтовий гіперболоїд. Моделі енергетичного віддзеркалення в області кутів нормального падіння // Електрон. моделювання, 2022, 44, №3, с. 31―41.
 2. Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике. / Под ред. С.И. Вавилова. М.: Изд.-во АН СССР, 1944, 53 с.
 3. Патент на винахід 120802, Україна, МПК (2020.01) F24S 10/00, G02B 6/00, F24S 20/20 (2018.01), F24S 23/00. Пристрій для концентрації і передачi сонячного випроміню­ван­ня / Чернозьомов Є.С. № а 2018 06907; заяв. 20.06.2018; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.
 4. Патент на корисну модель 149777, Україна, МПК (2021.01) F24S 10/00, F24S 20/00, F24S 23/00, G02B 6/00. Концентратор-коліматор сонячного випромінювання на основі гіперболоїда / Чернозьомов Є.С. № u 2021 04520; заяв. 08.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.
 5. Михельсон Н.Н. Оптика астрономических телескопов и методы ее расчета. / М.: ФИЗМАТЛИТ, 1995, 333 с.
 6. Козелков А.С. Эффекты, сопровождающие вхождение астероида в водную среду // ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева 2014, № 3(105), с. 48―77.
 7. Nicholson U, Bray VJ, Gulick SPS, Aduomahor B. The Nadir Crater offshore West Africa: A candidate Cretaceous-Paleogene impact structure // Sci Adv. 2022, 8(33).
 8. Атомный проект СССР: документы и материалы: В 3-х томах / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. 1998―2010. Т. 3. Водородная бомба, 1945―1956. Кн. 2 / Гос. корпорация по атом. энергии «Росатом»; сост.: Г.А. Гончаров (отв. сост.), П.П. Максименко. 2009, 596 с.
 9. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика. Электродинамика. Оптика. / Учеб. пособие: В 3 кн. Кн. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004, 336 с.
 10. Ландау Л.Д. К теории звезд // Phys. Zs. Sowjet, 1932, 1, 285 c.
 11. Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики / Отв. ред. В.К. Тартаковский. Киев: Наук. думка, 1989, 864 с.
 12. Смогоржевский А.С., Столова Е.С. Справочник по теории плоских кривых третьего порядка. М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1961, 864 с.
 13. Теребиж В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005, 65 с.

ЧЕРНОЗЬОМОВ Євген Сергійович, аспірант Iнституту проблем моделювання в енер­гетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 2008 р. закінчив Східноукраїнський національний уні­верситет ім. В.І. Даля (м. Сєвєродонецьк). Область наукових досліджень — засоби ефективного використання джерел поновлюваної енергії, аналітичні системи моде­лювання

Повний текст: PDF