Оценка взаимосвязи технико-экономических показателей объектов ЭЭС

Э.М. Фархадзаде, д-р техн. наук, А.З. Мурадалиев, д-р техн. наук,
Ю.З. Фарзалиев, канд. техн. наук, Т.К. Рафиева, канд. техн. наук,
С.А. Абдуллаева, аспирантка
Азербайджанский научно-исследовательский
и проектно-изыскательский ин-т энергетики
(Азербайджанская Республика, Az1012 Баку, пр. Г. Зардаби, 94,
тел (+99412) 4316407, Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

АННОТАЦИЯ

Одною з основних вимог до інтегральних показників є незалежність їхніх складових. В реальних умовах номенклатура показників надійності, економічності та безпеки об’єктів електроенергетичних систем є відома і складена виходячи з реальних можливостей збору даних. Число таких техніко-економічних показників змінюється від одиниць до десятків. За необхідністю підвищення інформативності інтегральних оцінок можна досягти за допомогою відомостей щодо паспортних даних та умов експлуатації. Однак при сумісному використанні цих даних часто виникають труднощі, пов’язані з розрізненням шкали їх вимірювання та ступеню взаємозв’язку. Розроблено методи, алгоритми і підпрограми вибірки незалежних техніко-економічних показників, які дозволяють підвищити достовірність порівняння і ранжування об’єктів, а також сформулювати рекомендації по підвищенню надійності та економічності їхньої роботи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

надійність, ефективність, шкала, порівняння, ранжування, котлоагрегат, енергоблок, розподілення, функція, гістограми, обслуговування, ремонт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяков А.Ф., Исамухаммедов Я.Ш. Современное состояние электроэнергетики России и факторы снижения надежности электроснабжения. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики // Проблемы надежности систем энергетики в рыночные условия. Вып. 63 / Отв.ред. Н.И. Воропай, Н.А. Юсифбейли. Баку: АзНИиПИИЭ, 2013, с. 7—13.
2. Фархадзаде Э.М., Фарзалиев Ю.З., Мурадалиев А.З. Метод и алгоритм ранжирования котельных установок блочных электростанций по критерию надежности и экономичности работы. М.: Теплоэнергетика, 2015, № 10, с. 22—29.
3. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Рафиева Т.К., Исмаилова С.М. Компьютерная технология оценки целесообразности отключения трансформаторов на капитальный ремонт. Минск: Энергетика, 2011, № 6, с. 25—37.
4. Орлов А.И. Прикладная статистика. М.: «Экзамен», 2004, 656 с.
5. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. М.: Физмат, 2006, 628 с.
6. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З. Оценка точности показателей надежности оборудования электроэнергетических систем по малочисленным многомерным статистическим данным. М.: Электричество, 2016, № 12, с. 3—14.

ФАРХАДЗАДЕ Эльмар Мехтиевич, д-р техн. наук, профессор, гл. научн. сотр. Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). Баку. В 1961 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — надежность и эффективность энергетических систем.

МУРАДАЛИЕВ Айдын Зураб оглу, д-р техн. наук, руководитель отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1982 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и
химии. Область научных исследований—количественная оценка индивидуальной надежности оборудования и устройств электроэнергетических систем.

ФАРЗАЛИЕВ Юсиф Зейни оглу, канд. техн. наук., ст. научн. сотр. отдела «Надежность
энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектноизыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1985 г. окончил Азербайджанский госуниверситет. Область научных исследований — точность и достоверность оценок показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств энергетических систем.

PАФИЕВА Тамара Каировна,канд. техн. наук., ст. научн. сотр. отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1973 г. окончила Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — имитационное моделирование индивидуальной надежности энергоблоков ТЭС.

АБДУЛЛАЕВА Самира Афган кызы, аспирантка, вед. инженер отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1990 г. окончила Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — точность и достоверность оценок показателей
индивидуальной надежности оборудования и устройств энергетических систем.

Полный текст: PDF (русский)