Модель поляризації випромінювання в системі сонячного енергетичного концентратора

Є.С. Чернозьомов, аспірант
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. 0938575836; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(5):93-107

https://doi.org/10.15407/emodel.43.05.093

АНОТАЦІЯ

Розглянуто можливість застосування поновлюваних джерел енергії для вироб­ництва водневого палива, зокрема сонячної променевої енергії без використання стадії генерації електроенергії. Наведено математичну модель відбивача з анізотропією електродинаміч­них властивостей. На основі проведеного аналізу з використанням опи­саної моделі зроблено висновки про можливість застосування цього ефекту для забез­печення пропускної спроможності енергетичної складової сонячного випромінювання з частковим або повним збереженням поляризації. Запропоновано варіанти колімуючих оптичних систем енергетичних концентраторів, потенційно здатних реалізувати процес фотолізу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

водневе паливо, квазірезонансна частота, фотоліз, фотосинтез, поляризація випромінювання, оптична анізотропія, кут Брюстера, нормальний кут па­діння, ковзаючий кут падіння.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Патент на винахід 120802, Україна, МПК (2020.01) F24S 10/00, G02B 6/00, F24S 20/20 (2018.01), F24S 23/00. Пристрій для концентрації і передачi сонячного випромінювання / Чернозьомов Є.С. № а 2018 06907; заяв. 06.2018; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.
 2. Чернозьомов Є.С. Моделі енергетичного розподілу на межі розділу середовищ в щільних енергетичних полях системи сонячного концентратора// Електрон. моделювання, 2020, 42, №6, с. 34—55.
 3. Hydrogen Economy Outlook. Key messages March 30, 2020. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://about.bnef.com/blog/hydrogen-economy-offers-promising-path-to-decarbonization/ (Дата звернення: 08.04.21).
 4. Frank Jordans. Let there be light: German scientists test ‘artificial sun’. AP News March 23, 2017. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://apnews.com/article/science-cologne-ap-top-news-climate-germany-096b20f71b154209bec823006c616b35 (Дата звер­нення: 08.04.21).
 5. Energias Renovables. Renovables:la vacuna. Diciembre [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.energias-renovables.com/panorama/anuario-2020-renovables-la-vacuna-20201214 (Дата звернення: 08.04.21).
 6. Радченко Р.В., Мокрушин А.С., Тюльпа В. В. Водород в энергетике / Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014, 229 с.
 7. Абильсиитов Г.А., Голубев В.С., Гонтарь В.Г. и др. Технологические лазеры. Спра­вочник в двух томах. Т. 1: Расчет, проектирование и эксплуатация. / Под общ. ред. Г.А. Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991, 432 с.
 8. Шубников А.В. Основы оптической кристаллографии. / Под ред. Е.Б. Кузнецова. М.: Изд. АН СССР, 1958, 201 с.
 9. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика / Учебник. 2-е изд. М.: Изд. МГУ; Наука, 2004, 656 с.
 10. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Изд. 2-е. / Под ред. Н.А. Райской. М.: Изд-во Наука, 1973, 719 с.
 11. Заявка на винахід № 2021 04519, Україна. Концентратор-коліматор сонячного ви­промінювання на основі гіперболоїда / Чернозьомов Є.С. Вх. № 135242; 04.08.2021.

ЧЕРНОЗЬОМОВ Євген Сергійович, аспірант Iнституту проблем моделювання в енерге­тиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 2018 р. закінчив Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля (м. Сєвєродонецьк). Область наукових досліджень — засо­би ефективного використання джерел поновлюваної енергії, аналітичні системи мо­делювання.

Повний текст: PDF