Електронне моделювання

Том 45, №5 (2023)

https://doi.org/10.15407/emodel.45.05

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  В.І. Гавриш

3-19
  О.І. Красильніков
Класифікація моделей двокомпонентних сумішей симетричних розподілів з нульовим коефіцієнтом ексцесу


20-38
  М.А. Новотарський, В.А. Кузьмич
Дворівневий метод моделювання руху рідини за допомогою решітчастої моделі Больцмана та згорткової нейронної мережі

39-53 

Інформаційні технології

 

В.Ю. Зубок, А.В. Давидюк, Т.М. Клименко
Кібербезпека критичної інфраструктури в законодавстві України та в директиві (ЄС) 2022/2555


54-66
 

Ф.О. Коробейніков
Онтологія цілей і задач резильєнтності для організаційного рівня систем захисту інформації


67-80
  М.М. Чайкін
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗРІЛОСТІ ПРОЦЕСІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ  ВІДПОВІДНО ДО NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK


81-88
  В.О. Болілий, Л.П. Суховірська, , Ю.М. Гордієнко 
Розпізнавання емоцій користувача із використанням штучного інтелекту


89-102 
  О.С. Білоконь
Архітектура програмного забезпечення навігаційних систем робототехнічних модулів керування

103-112 

Застосування методів та засобів моделювання

  А.М. Сергієнко, І.В. Мозговий
Проєктування апаратного декомпресора

113-129