Електронне моделювання

Том 44, №2 (2022)

https://doi.org/10.15407/emodel.44.02

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  С.Д. Винничук
Математична модель гідравлічних процесів в системі наддуву та дренажу 
 

3-14
  С.С. Шевченко
Загальні принципи та методика моделювання складних ущільнювальних систем


15-25
  V.T. Chemerys, I.O. Borodiy
The Simulation of the Pulsed Magnetic Field Penetration into Electroconducting Medium with the Gradient of Magnetic Field Diffusion Coefficient


26-37
  О.О.Супруненко, Б.О.Онищенко, Ю.Є.Гребенович
Аналіз прихованих помилок у моделях програмних систем на основі мереж Петрі

38-50

Інформаційні технології

  О.А. Чемерис
Зменшення обʼєму памʼяті, що використовується програмою, внаслідок трансформації програмного коду


50-67

Застосування методів та засобів моделювання

  В.Ю. Зубок, С.Ф. Гончар, М.Ю. Комаров, А.В. Оніськова, А.В. Давидюк
Науково-практичний аналіз рекомендацій з кібербезпеки автоматизованих систем управління технологічними процесами


68-81
  О.О. Огір, В.Ф. Євдокимов
Моделі формування фазових голограм на основі даних просторового розподілу комплексних амплітуд відбитої звукової хвилі


82-89
 
90-106
  Л.Ю. Крестьянполь
Методологія процесу моделювання елементів виробничої системи для проведення імітаційного моделювання
 
107-117