Результативність інвестиційної політики у вітроенергетичний сектор України в контексті світових тенденцій

В.С. Подгуренко 1, канд. техн. наук, Ю.Г. Куцан 2, д-р техн. наук,
О.М. Гетманець 3, канд. фіз.-мат. наук, В.Є. Терехов 4, канд. техн. наук
1 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Україна, 54050, Миколаїв, пр-т Героїв України, 9
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
3 Національний університет ім. В.Н. Каразіна
Україна, 61022, Харків, пл. Свободи, 4
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
4 ТОВ «Управляюча компанія «Вітряні парки України»
Україна, 01015, Київ, вул. Лаврська, 20
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(4):64-78

https://doi.org/10.15407/emodel.44.04.064

АНОТАЦІЯ

Відсутність інформації щодо реальних результатів промислової експлуатації вітропарків України, існуючі тенденції приховування основних технічних характеристик встановле­них мультимегаватних вітроелектричних установок (ВЕУ) та їх вартості створює не­переборні труднощі в оцінці їх роботи. З огляду на результати досліджень еволюції основних параметрів ВЕУ та усередненої (загальносвітової) вартості одного мегавату їх потужності, вперше запропоновано оригінальні лінійні математичні моделі, які дозво­ляють визначати вартість ВЕУ із заданими основними параметрами (номінальною по­тужністю, діаметром та висотою осі вітроколеса) на будь-який рік експлуатації. Із засто­суванням раніше розроблених та апробованих математичних моделей річних виробітків електроенергії ВЕУ різної потужності у вітрокліматичних умовах Північного Причорно­мор'я визначено вартісні показники вітропарків України на 2021 р. та виконано їх зістав­лення з показниками провідних країн у вітроенергетиці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

річний виробіток електроенергії, вартість, типорозміри ВЕУ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Любас Д. Ветроэнергетика Украины: потенциал и перспективы развития. // Электрик, 2013, №7-8, c. 24—27. Режим доступа: http://www.electrician.com.ua/files/EL_07-13s p 24-27.pdf.
 2. ГС «Українська вітроенергетична асоціація» Вітроенергетичний сектор України 2021. Огляд ринку за рік до війни, 2022, 102 с. Режим доступу: http://uwea.com.ua/uploads/ docs/uwea_2021_ua_webpdf
 3. Saint-Drenan Y.-M., Besseau R., Jansen M. et al. A parametric model for wind turbine power curves incorporating environmental conditions // Renewable Energy, 2020, Vol. 157, pp. 754— Doi: 10.1016/j.renene.2020.04.123.
 4. Podhurenko V., Kutsan Yu., Getmanets O., Terekhov V. (2021) Modelling of cost indicators for wind turbines of multimegawatt class in various sizes // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2021, Vol. 915, стаття № 012021, p. 1—8. Doi:10.1088/1755-1315/ 915/1/012021
 5. Helgason K. Selecting optimum location and type of wind turbines in Iceland, 2012. Режим доступу: https://skemman.is/bitstream/1946/12679/1/MScKristbjornHelgason.pdf
 6. Yang, Han & Chen, Jin & Pang, Xiaoping. Wind Turbine Optimization for Minimum Cost of Energy in Low Wind Speed Areas Considering Blade Length and Hub Height // Applied Sciences, 2018, 8. 1202. Doi: 10.3390/app8071202.
 7. IRENA. Renewable energy technologies: cost analysis series. 2012, Vol. 1: Power Sector. Issue 5/5 64 p.
 8. Bolinger M. and Wiser R. Wind Power Price Trends in the United States. Preprint of article published in Modern Energy Review. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2009. Режим доступу: https://www.osti.gov/servlets/purl/974157
 9. Moné C., Hand M., Bolinger M. et al 2015 Cost of Wind Energy Review (Technical Report). NREL/TP-6A20-66861. National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (US). 2017, 91 p. Режим доступу: https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/66861.pdf.
 10. Stehly T., Beiter Ph., Heimiller D. and Scott G. 2017 Cost of Wind Energy Review. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-6A20-72167. 2018, 46 p. Режим доступу: https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/72167.
 11. Tyler S., Beiter Ph. 2018 Cost of Wind Energy Review. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5000-74598. 2020, 71 p. Режим доступу: https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/74598.pdf.
 12. Tyler S., Beiter Ph, Duffy P. 2019 Cost of Wind Energy Review. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5000-78471. 2020, 86 p. Режим доступу: https:// www.nrel.gov/docs/fy21osti/78471.pdf.
 13. Tyler S., Duffy P. 2020 Cost of Wind Energy Review. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5000-81209. 2022, 77 p. Режим доступу: https://www.gov/docs/fy22osti/81209.pdf.
 14. Подгуренко В.С., Гетманец О.М., Терехов В.Е. Математическая модель задачи эффективности и один из методов её решения для увеличения выработки электроэнергии ветроэлектростанциями // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2019, вип. 86б с. 50—55.
 15. Подгуренко В.С., Терехов В.Е. О качественной оценке ветроиспользования в ветро­климатических условиях Северного Причерноморья Украины // Відновлювана енер­гетика та енергоефективність у XXI столітті: Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції , 19—20 травня 2022 р. Київ : Інтерсервіс, 2022, с. 192—194.
 16. Bloomberg NEF 2H 2017 Wind Turbine Price Index, 2018. Режим доступу: https://about.com/blog/2h-2017-wind-turbine-price-index/
 17. IEA Critical minerals threaten a decades-long trend of cost declines for clean energy technologies, IEA, Paris, 2022. Режим доступу: https://www.iea.org/commentaries/critical-minerals-threaten-a-decades-long-trend-of-cost-declines-for-clean-energy-technologies
 18. Telsnig T. Wind Energy Technology Development Report 2020. 10.2760/742137. 2021, 114 р.
 19. Serrano‐González, J., and Lacal‐Arántegui, R. Technological evolution of onshore wind turbines – a market‐based analysis // Wind Energ., 2016 19: pp. 2171—2187. Doi:10.1002/ 1974.
 20. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Відомості Верховної Ради, 2020, № 50, ст.456. Режим доступу: https://zakon. gov.ua/laws/show/810-20#Text
 21. Podhurenko V., Kovshova I., Terekhov V., Dubovyk N. Evaluation of efficiency of wind power plants  operation  in  wind  conditions of  the  Northern  Black  Sea  region  of Ukraine. // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2021, Vol. 628 (2021), стаття № 012007, рр. 1—8. Doi:10.1088/1755-1315/628/1/012007.
 22. S. Department of Energy. Office of Scientific and Technical Information Land-Based Wind Market Report: 2021 Edition. DOE/GO-102021-5611. 2021, 87 p.
 23. IRENA. Режим доступу: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends (перевірено 25.07.2022 р.)

ПОДГУРЕНКО Володимир Сергійович, канд. техн. наук, доцент Національного універ­ситету кораблебудування ім. адмірала Макарова. У 1964 р. закінчив Миколаївський ко­раблебудівний інститут. Область наукових досліджень — вітроенергетика.

КУЦАН Юлій Григорович, докт. техн. наук, старший дослідник Інституту проблем мо­делювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1966 р. закінчив Київський полі­технічний інститут. Область наукових досліджень — енергетика.

ГЕТЬМАНЕЦЬ Олег Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент Національного уні­вер­ситету ім. В.Н. Каразіна. У 1977 р. закінчив Харківський державний універси­тет ім. М. Горь­кого. Область наукових досліджень — математичне моделювання.

ТЕРЕХОВ Володимир Євгенович, канд. техн. наук, диспетчер ТОВ «УК «Вітряні парки України». У 2010 р. закінчив Національний університет кораблебудування (м. Миколаїв). Область наукових досліджень — вітроенергетика.

Повний текст: PDF