Статистичне дослідження стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури України

О.О. Бакалинський, канд. техн. наук,
Ю.І. Циплинський, І.В. Нечаєва, В.О. Дубок
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Україна, 03110, Київ, вул. Солом’янська 13,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(1):67-80

АНОТАЦІЯ

Наведено результати виконання доручення прем’єр-міністра України щодо опитування про стан кіберзахисту, яке було проведено в рамках виконання підготовчих заходів до «Огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, дер­жавних інфор­маційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом». Актуальність цього дослідження зумовлена тенденціями розвитку фрейм­вор­ку нормативно-правових актів з питань кіберзахисту критичної інфраструктури і сфери націо­нальної безпеки та оборони, а також невідповідністю реального стану справ із кібер­захисту об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ) вимогам державної політики щодо захисту таких об’єктів від кіберзагроз і кібератак. Розглянуто практичний досвід про­ведення статистичного опитування організацій, які потенційно можуть бути віднесені до ОКІ, на відповідність до вимог нормативно-правових актів із кіберзахисту об’єктів кри­тичної інформаційної інфраструктури.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

кібербезпека, кіберзахист, критична інформаційна інфраструк­тура, огляд, кіберстійкість.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Постанова Кабінету Міністрів України № 950 від 18 липня 2007 року «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» [Електронний ресурс] Веб­сайт. Дата доступу 5.11.2020. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 950-2007-%D0%BF./ Загол. з екрану.
  2. Проект Постанови КМУ «Огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом». [Електронний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020. Режим доступу : https://cip.gov.ua/ua/filter?tagId=10351. Загол. з екрану.
  3. Закон України «Про національну безпеку України», [Електронний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020, Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. Загол. з екрану.
  4. Проект Постанови КМУ «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури», [Електрон­ний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020. Режим доступу: https:// cip.gov.ua/ua. Загол. з екрану.
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року №425 «Деякі питан­ня оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», [Електронний ре­сурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020. Режим доступу : https://www.kmu. gov.ua/ npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-t За­гол. з екрану.
  6. Постанова Кабінету Міністрів України № 943 від 9 жовтня 2020 року «Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури», [Електронний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020, Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/943-2020-%D0%BF#Text. Загол. з екрану.
  7. Опитувальник [Електронний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020. Режим доступу: https://cert.gov.ua/. Загол. з екрану.
  8. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 року, [Електронний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text. Загол. з екрану.
  9. Постанова КМУ №518 від 19 червня 2019 року «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури», [Електронний ресурс] Вебсайт. Дата доступу 5.11.2020, Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-%D0%BF#Text. Загол. з екрану.

БАКАЛИНСЬКИЙ Олександр Олегович, канд. техн. наук, заст. директора Департа­мен­ту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін­формації УкраїниА. В 1993 р. закінчив Київський військовий інститут управління та зв’яз­ку. Область наукових досліджень — системи управління інформаційною безпекою, управління ризиками інформаційної безпеки, кіберзахист об’єктів критичної інфра­структури.

ЦИПЛИНСЬКИЙ Юрій Іванович, директор Департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. В 1993 р. за­кін­чив Київський військовий інститут управління та зв’язку. Область наукових дослід­жень — кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури.

НЕЧАЄВА Ірина Васильовна, заст. директора Департаменту кіберзахисту Адмініст­рації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. У 1982 р. закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко. Область наукових досліджень — кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури.

ДУБОК Владислав Андрійович, спеціаліст Департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. В 2018 р. закінчив Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного техніч­ного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Область наукових досліджень — кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури.

Повний текст: PDF