Моделювання і розробка адаптивної автоматизованої системи конструювання сценаріїв протиаварійних тренувань

Ю.Г. Куцан, д-р техн. наук, В.О. Гурєєв, канд. техн. наук,
Є.М. Лисенко, аспірант
Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
тел. +380 444249161, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Èlektron. model. 2018, 40(4):55-64
https://doi.org/10.15407/emodel.40.04.055

АНОТАЦІЯ

Розглянуто склад і структура підсистем моделювання режимних тренажерних систем в енергетиці та теоретичні питання технології конструювання різних сценаріїв штатних і протиаварійних тренувань. Описано основні етапи побудови навчально-методичної бази процесів тренажерної підготовки за допомогою навчального дистанційного режимного тренажера. Запропоновано методи зберігання інформації та візуалізації результатів моделювання для дистанційних режимних тренажерів. Визначено можливості використання конструктора сценаріїв протиаварійних тренувань для підвищення кваліфікації у складі розподіленої мережі центрів підготовки персоналу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

режимні тренажери, оперативні перемикання, сценарії протиаварійних тренувань, ключові компетентності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аветісян Е.В., Гурєєв В.О., Сангінова О.В. Розробка та застосування віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів, навчання і тренажу персоналу ОЕС України // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2016, 1 (124), с. 101—107.
2. Гурєєв В.О., Сангінова О.В. Моделювання та вивчення режимів повномасштабного тренажера для енергетичних систем України. Друга міжнародна конференція з інтелектуальних енергетичних систем (IEPS’2016). 2016, Червень 7-11, Київ, Україна, с. 97—100.
3. Гуреев В.А., Сангинова О.В. Построение обучающего дистанционного тренажера для подготовки персонала энергетической отрасли // Зб. наук. праць Ін-ту електродинамики НАН України. К.: ІЕД НАНУ, 2017, Вип. 48, с. 52—58.
4. Галактионов А.И. Основы инженерно-психологического проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами. М.: Наука, 1978.
5. Чачко А.Г. Подготовка операторов энергоблоков. М.: Наука, 1986.
6. Крон Г. Исследование сложных систем по частям (диакоптика). М.: Наука, 1972, 544 с.
7. Дозорцев В.М., Агафонов Д.В., Назин В.А. и др. Компьютерный тренинг операторов: непреходящая актуальность, новые возможности, человеческий фактор // Автоматизация в промышленности, 2015, № 7, с. 8—20.
8. Annette Kluge, Jurgen Sauer, Kerstin Schuler et al. Designing training for process control simulators: a review of empirical Wndings and current practices // Theoretical issues in ergonomics science, 2009, Vol. 10, No. 6, р. 489—509.
9. Донской А.Н. Тренажеры на базе ЭВМ для оперативного персонала ТЭЦ// Энергетик, 1995, № 5, с. 28—34.
10. Мировой рынок компьютерных тренажеров для обучения операторов: тенденции, вызовы, прогнозы (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/292960505_Mirovoj_rynok_komputernyh_trenazerov_dla_obucenia_operatorov_tendencii_vyzovy_prognozy.

КУЦАН Юлій Григорович, д-р техн. наук, заст. директора з наукової роботи Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1966 р. закінчив Київський політехнічний ін-т. Область наукових досліджень — моделювання технологічних процесів в энергетичній галузі.

ГУРЄЄВ Віктор Олександрович, канд. техн. наук, докторант Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1974 р. закінчив Київський політехнічний ін-т. Область наукових досліджень—моделювання режимів роботи великих електроенергетичних систем і енергооб’єднань для комп’ютерних тренажерних систем.

ЛИСЕНКО Євген Миколайович, аспірант Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2002 р. закінчив Національний авіаційний університет. Область наукових досліджень — моделювання методів автоматизації комп’ютерних тренажерних систем.

Повний текст: PDF