Електронне моделювання

Том 43, № 6 (2021)

https://doi.org/10.15407/emodel.43.06

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  Я.О. Калиновський, Ю.Є. Бояринова
МЕТОД ПОДАННЯ ЕКСПОНЕНТИ В ГІПЕРКОМПЛЕКСНИХ ЧИСЛОВИХ СИСТЕМАХ П’ЯТОЇ РОЗМІРНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА ГІПЕРКОМПЛЕКСНИХ ОБЧИСЛЕНЬ


3-18
  В.І. Гавриш
Математичні моделі температурного поля в термочутливих елементах електронних пристроїв


19-33
  С.І. Кліпков
Деякі особливості уявних експоненційних функцій у двовимірних некомутативних неасоціативних алгебраїчних системах

34-49

Інформаційні технології

  Ю.М. Груць, П.О. Голотюк
Стереоінтерполяція на основі косинусоїд

50-60

Обчислювальні процеси і системи

  Д.В. Єфанов
КОДИ З ПІДСУМОВУВАННЯМ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ГРУП РОЗРЯДІВ ІФОРМАЦІЙНОГО ВЕКТОРА ДЛЯ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

61-75

Застосування методів та засобів моделювання

  І.В. Мельник, С.Б.Тугай, В.О. Кирик, І.С. Швед
Моделювання електродних систем газорозрядних гармат з фокусуванням електронного пучка в магнітному полі короткої лінзи


76-94
  І.В. Пучко, А.М. Примушко, Г.О. Кравцов
Розробка методичних рекомендацій використання функціональної парадигми програмування в мові Scala


95-106
  О.А. Чемерис, О.В. Бушма, О.С. Литвин
Мережа автономних модулів для надійного моніторингу складних технологічних обʼєктів

107-122