ChatGPT і можливість його використання для безекспертного створення тестів

А.О. Тарановський, аспірант, В.Д. Самойлов, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. +380983289828, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(2):44-60

https://doi.org/10.15407/emodel.45.02.044

АНОТАЦІЯ

Наведено визначення ChatGPT та його переваги щодо обробки природньої мови. Запропоновано, обґрунтовано та експериментально підтверджено принципову можливість використання ChatGPT для створення тестових завдань та зниження негативного впливу технологічних обмежень ChatGPT на отримуваний результат. Описано використання ChatGPT для створення тестових завдань через графічний користувацький інтерфейс. Розглянуто підвищення ступеня автоматизації створення тестових завдань за допомогою ChatGPT на прикладі комп’ютерної системи контролю знань персоналу в енергетиці та зниження ступеня залучення експертів у предметній області до створення тестів. Ок­реслено переваги використання ChatGPT через прикладний програмний інтерфейс та перспективи використання мовних моделей наступного покоління на прикладі GPT-4.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

штучний інтелект, великі мовні моделі, контроль знань.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. БулахІ.Є., МругаМ.Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. Київ: Майстерклас, 2006, 160 с.
 2. АбрамовичР.П. Методи та засоби конструювання комп’ютерних систем підготовки оперативно-диспетчерського персоналу нижчих рівнів в енергетиці: дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Київ, 2020, 136 с.
 3. IntroducingChatGPT [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://openai.com/blog/chatgpt (дата звернення: 08.04.2023).
 4. Whatis ChatGPT? [Електронний ресурс]: OpenAI. Режим доступу: https://help.openai.com/en/articles/6783457-what-is-chatgpt (дата звернення: 08.04.2023).
 5. Models[Електронний ресурс]: OpenAI. Режим доступу: https://platform.openai.com/docs/ models (дата звернення: 04.2023).
 6. Modelindex for researchers [Електронний ресурс]: OpenAI. Режим доступу: https:// openai.com/docs/model-index-for-researchers (дата звернення: 08.04.2023).
 7. Product [Електроннийресурс]: OpenAI. Режим доступу: https://openai.com/product (дата звернення: 04.2023).
 8. What is ChatGPT Plus? [Електроннийресурс]: Режим доступу: https://help. openai.com/en/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus (дата звернення: 08.04.2023).
 9. Introducing ChatGPT and Whisper APIs [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-and-whisper-apis (датазвернення: 08.04.2023).
 10. What is ChatGPT? [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://platform.openai.com/docs/chatgpt-education/what-is-chatgpt(дата звернення: 08.04.2023).
 11. Large language model [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model(дата звернення: 08.04.2023).
 12. Gozalo-Brizuela R., Garrido-Merchán E.C. ChatGPT is not all you need. A State of the Art Review of large Generative AI models. 2023. 22 c. Режим доступу: https://arxiv.org/pdf/2301.04655.pdf(дата звернення: 04.2023).
 13. GPT‑4 [Електронний ресурс]:OpenAI. Режим доступу: https://openai.com/research/gpt- (дата звернення: 04.2023).
 14. An important next step on our AI journey [Електронний ресурс]: The Keyword. Режим доступу: https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates(дата звернення: 04.2023).
 15. OpenAI and Microsoft extend partnership [Електронний ресурс]: OpenAI. Режим доступу: https://openai.com/blog/openai-and-microsoft-extend-partnership (дата звернення: 09.04.2023).
 16. Microsoft and OpenAI extend partnership [Електронний ресурс]: Microsoft. Режим доступу: https://blogs.microsoft.com/blog/2023/01/23/microsoftandopenaiextendpartnership (датазвернення: 04.2023).
 17. Terms of use [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://openai.com/policies/terms-of-use(дата звернення: 09.04.2023).
 18. Самойлов В.Д., Абрамович Р.П., Лєпатьєв А.О. Комп’ютерні технології розробки тренажерних систем для енергетичної галузі // Електронне моделювання, 2020, т. 42, № 3, с. 89—97.
 19. Електричний генератор [Електронний ресурс]: Вікіпедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Електричний_генератор (датазвернення: 04.2023).
 20. Electric generator [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://en.wikipedia. org/wiki/Electric_generator(дата звернення: 09.04.2023).
 21. Ілюстрація до мультимедійного навчального курсу [Електронний ресурс]: Комп'ютерні системи підготовки персоналу «АСОТ». Режим доступу: http://asot.com.ua/img/portfolio/mtc/mtc_screenshot_4.png (дата звернення: 10.04.2023).
 22. Мультимедійні навчальні курси та банки екзаменаційних запитань [Електронний ресурс]: Комп'ютерні системи підготовки персоналу «АСОТ». Режим доступу: https:// asot.com.ua (дата звернення: 10.04.2023).
 23. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Ст. 22. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-вр (дата звернення: 10.04.2023).

ТАРАНОВСЬКИЙ Артем Олександрович, аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2002 р. закінчив Донецький національний університет. Область наукових досліджень — штучний інтелект, дані.

САМОЙЛОВ Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, професор, головний наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1960 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук. Область наукових дослід­жень — комп’ютерні технології моделювання, тренажери, професіональна діагностика в енергетиці.

Повний текст: PDF