Електронне моделювання


Вийшов з друку

Èlektron. model. 2024, 46(2)
https://doi.org/10.15407/emodel.46.02


index copernicus

crossref doi

ulrichs

google scholar

За наказами МОН Украіни №527 від 24.05.2018 та №886 від 02.07.2020, а також відповідно до Реєстру наукових фахових видань Украіни (http://surl.li/emhq) журналу «Електронне моделювання» (ISSN: друковане видання—0204-3572, електронне— 2616-9525) присвоєно категорію Б і його включено до Переліку наукових фахових видань Украіни, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософіі в галузі технічних наук  за такими спеціальностями:
121—інженерія програмного забезпечення;
122—комп‘ютерні науки;
123—комп‘ютерна інженерія;
125—кібербезпека;
126—інформаційні системи та технологіі;
151—автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технологіі;
183—технологіі захисту навколишнього середовища.

«Електронне моделювання» –
міжнародний науково-теоретичний журнал

Головний редактор:
чл.-кор. НАН України  В.В. Мохор

Засновники журналу:

Проблематика: В журналі «Електронне моделювання» публікуються оригінальні і оглядові роботи з основних проблем електронного моделювання:

  • Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • Інформаційні технології
  • Обчислювальні процеси та системи
  • Паралельні обчислення
  • Застосування методів і засобів моделювання

Цільова аудиторія: науковці, інженери, викладачі, аспіранти та студенти закладів вищої освіти відповідних спеціальностей.

Видавець і виготовлювач журналу «Електронне моделювання», відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 «Про визначення Видавничого дому «Академперіодика» НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України», є Видавничий дім «Академперіодика» НАН України.

Індексування та реферування:

Журнал реферується у реферативному журналі «Джерело», електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, представлений у Науковій електронній бібліотеці періодичних видань НАН України та в електронній реферативній базі «Україніка наукова»

З 2018 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).

 

Науково-теоретичне видання
ISSN 0204-3572 (Print)
ISSN 2616-9525 (Online)
Key-title:
Èlektronnoe modelirovanie
Abbreviated key title:
Èlektron. model.

Related titles:

Electronic modeling, 0275-9136
Engineering simulation, 1063-1100

https://doi.org/10.15407/emodel
Веб-сайт журналу:
https://www.emodel.org.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 13147-2031ПР від 27.08.2007 р.

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України – 71115

Заснований у вересні 1979 року
Видається з 1979 року

Періодичність виходу становить
6 разів на рік (один раз на два місяці),
публікація безкоштовна

Мови видання –
українська,
англійська.

Формат: 70x100/16
Обсяг: до 10 ум.-друк. арк.