Сховище оперативних даних системи підтримки прийняття рішень для організаційного управління ринком електроенергії

К.Б. Остапченко, канд. техн. наук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03056, Київ, пр-т Перемоги, 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
В.А. Євдокімов, канд. наук з держ. управл., З.Х. Борукаєв, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(3):101-112

https://doi.org/10.15407/emodel.44.03.101

АНОТАЦІЯ

Розроблено модель сховища даних процесів функціонування ринку електричної енергії (ЕЕ) для застосування у функціонально-орієнтованій інформаційно-моделюючій системі як складової системи підтримки прийняття рішень (СППР) при розвʼязанні комплексу розрахункових задач з алгоритмічного моделювання процесів функціонування учасників ринку ЕЕ, аналізу та прогнозування їх поведінки на сегментах ринку. За результатами аналізу досліджень із впровадження СППР розроблено способи вдосконалення DDM-парадигми створення таких систем. Розглянуто моделювання структур даних предметної області організаційного управління ринком. За принципами обʼєктно-орієнтованого мо­делювання процесів функціонування ринку ЕЕ сформовано сукупність взаємодіючих інформаційних обʼєктів предметної області. Наведено опис концептуальної моделі по­дання процесів функціонування ринку та результати проектування інформаційної логіч­ної моделі сховища даних. Практичним результатом проектування інформаційної логіч­ної моделі сховища є можливість створення на її основі фізичної структури обʼєктно-реляційної бази даних процесів функціонування ринку ЕЕ, адаптованої до можливих змін у предметній області організаційного управління ринком.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

сховище даних, система підтримки прийняття рішень, ринок електроенергії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Директива2009/72/ЄС. Директива Європейського парламенту та Ради від 13 лип­ня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex% 3A32009L0072
 2. Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И., Борукаев З.Х. Объектно-ориентированное моделирование процессов функционирования субъектов организационно-технических систем // Электрон. моделирование, 2018, 40, № 6, с. 37—52. https://doi.org/10.15407/ emodel.40.06.037
 3. Eom S.B. Decision support systems research: current state and trends // Industrial Management & Data Systems, 1999, Vol. 99/5, pp. 213—220. http://dx.doi.org/10.1108/ 02635579910253751
 4. Eom S.B. DSS, BI, and Data Analytics Research: Current State and Emerging Trends (2015–2019) // Decision Support Systems X: Cognitive Decision Support Systems and Technologies. // Lecture Notes  in  Business  Information  Processing,  2020,   384, рр. 167—179. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46224-6_13
 5. Ларичев О.И., Петровский А.Б. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы развития // Итоги науки и техники: Техническая кибернетика, 1987, 21, с. 131—164.
 6. Трахтенгерц Э.А. Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений // Информационные технологии в управлении: Проблемы управления, 2003, № 1, с. 13—28.
 7. Тиханычев О.В. Теория и практика автоматизации поддержки принятия решений. М.: Эдитус, 2018, 76 с.
 8. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком // Адаптивные системы автоматического управления, 2018, № 1(32), с. 3—14. https://doi.org/10.20535/ 1560-8956.32.2018.145538
 9. Ostapchenko K., Lisovychenko O., Evdokimov V. Functional organization of system of support of decision-making of organizational management // Adaptive Systems Automatic Control, 2020, № 1(36), pp. 17—31. https://doi.org/10.20535/1560-8956.36.2020.209753
 10. Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І., Євдокімов В.А., Борукаєв З.Х. Створення інфор­маційно-моделюючої системи аналізу процесів ціноутворення на ринку електричної енергії // Електрон. моделювання, 2021, 43, № 4, с. 51—68. https://doi.org/10.15407/ emodel.43.04.051
 11. IEC 62325-301. Framework for energy market communications. Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://webstore.iec.ch/publication/31487.
 12. IEC 62325-351. Framework for energy market communications. Part 351: CIM European market model exchange profile, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://webstore.iec.ch/publication/25128.
 13. Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины: Кн. 1. Интеллектуальные регу­ляторы. Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010, 526с.

ОСТАПЧЕНКО Костянтин Борисович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри тех­нічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський полі­технічний інститут ім. Ігоря Сікорського». У 1986 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделювання і програмне забезпечення компʼютеризованих інтегрованих систем.

ЄВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, канд. наук з державного управління, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — матема­тичне і компʼютерне моделювання енергоринків.

БОРУКАЄВ Зелімхан Харитонович, д-р. техн. наук, ст. наук. співробітник, зав. лабо­ра­торією математичного моделювання енергоринків Інституту проблем моделювання в енерге­тиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1971 р. закінчив Ростовський державний універ­ситет. Область наукових досліджень — математичне моделювання фізичних по­лів і процесів, моделювання інформаційних процесів і систем.

Повний текст: PDF