Комп’ютерна сценарно-прецедентна технологія тренування енергоменеджерів

Б.М. Плескач, канд. техн. наук, В.Д. Самойлов, д-р техн. наук

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15 
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(3):75-86
https://doi.org/10.15407/emodel.43.03.075

АНОТАЦІЯ

Комплексний показник надійності радіоелектронних засобів — коефіцієнт готовності, суттєво залежить від середнього часу їх відновлення. При цьому найбільші працевитрати ремонтних органів припадають на пошук несправного елемента. Діагностичне забез-печення ремонту залежить від моделей, які використовують при розробці алгоритмів пошуку дефектів. Найпоширенішим є використання діагностичних моделей у вигляді графа інформаційно-енергетичних зв’язків, який складається з трьох видів структур: послідовне з’єднання елементів, конвергуючі і дивергуючі (останні не достатньо досліджені). В результаті дослідження впливу форми графа інформаційно-енергетичних зв’язків на показники якості діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів вперше отримано аналітичні залежності оцінки відхилення діагнозу при помилці фахівця для конвергуючих і дивергуючих структур. Це дозволяє підвищити якість діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів і мінімізувати діагностичні помилки при використанні поточного ремонту агрегатним методом внаслідок оцінки впливу керованих змін¬них на етапі створення алгоритмів пошуку дефектів. Отримані результати доцільно використовувати при удосконаленні діагностичного забезпечення існуючих радіоелектронних засобів і під час його розробки для перспективних зразків з метою підвищення якості поточного ремонту незалежно від структури виробу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

енергетичний менеджмент, комп’ютерний тренажер, сценарно-прецедентна технологія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Касьянова Н.В. Впровадження стратегії енергозбереження на промислових під­приємствах // Електронний журнал «Ефективна економіка» http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=5916
  2. International Organization for Standardization, ISO 50001. Energy Management. Режим доступу : https://www.iso.org/standard/69426.html
  3. Алешева Л.Н. Интеллектуальные обучающие системы // Вестник университета, 2018, № 1, с. 149—155.Режим доступу :https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-1-149-155
  4. Захаров Н.Д., Бурдо О.Г., Хобин В.А., Мазур А.В. Управление энергетической эффективностью города // Интегрированные технологии и энергосбережение, 2004, № 2, с. 13—17.
  5. Абрамович Р.П., Самойлов В.Д. Технологія конструювання комп’ютерних систем підготовки персоналу в енергетиці. Київ: «Прометей», 2021, 111 с
  6. Energy Manager - Pro Solution. https://nadascientific.com/engineering_education/energy-manager-pro-solution.html
  7. Шерстюк В.Г. Сценарно-прецедентная модель тренажерно-обучающей интеллектуальной системы // Искусственный интеллект, 2013, № 4, с. 488—500.
  8. Плескач Б.М., Давіденко А.М., Прокопенко А.В., та ін. Практичний посібник з енер­гозбереження для об'єктів промисловості, будівництва та житлово -комунального господарства України. Луганськ.: «Лунне сяйво», 2012, 700 с.
  9. Находов В.Ф., Бориченко О.В., Іванько Д.О. Контроль ефективності енерговикорис­тання в системі енергетичного менеджменту // Вісник КНУТД, 2013, № 6, с. 67—77.
  10. Сидоренко В.В. Цикл Шухарта-Демінга (PDCA) для організації безперервного професійного розвитку фахівців. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторічя: досягнення та перспективи». 12—18 травня 2020 року. Запоріжжя (Україна). Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720165

ПЛЕСКАЧ Борис Миколайович, канд. техн. наук, докторант Інституту проблем моде­лювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1978 р. закінчив Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний інститут ім. адм. С.О. Макаро­ва. Область наукових досліджень — інформаційні технології для підтримки прийняття рішень при діагностуванні технічних систем.

САМОЙЛОВ Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, професор, гол. наук. співроб. Інсти­туту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1960 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук. Область наукових досліджень — комп’ю­терні технології моделювання, тренажери, професіональна діагностика в енергетиці.

Повний текст: PDF