Математична модель гідравлічних процесів в системі наддуву та дренажу

С.Д. Винничук, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. (044) 424 10 63, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(2):03-14

https://doi.org/10.15407/emodel.44.02.003

АНОТАЦІЯ

Запропоновано узагальнену математичну модель динамічних гідравлічних процесів в системі наддуву та дренажу паливної системи літака, що включає центропланний бак та баки крил. В моделі гідравлічні процеси є квазістаціонарними та наявна динамічна зміна структури розрахункової мережі системи наддуву і дренажу, структури граничних умов та поточних граничних значень тисків та витрат, де частина граничних умов може бути задана неявно. Наведено опис розрахункової мережі. Визначено типові розрахункові ва­ріанти та правила їх використання в процесі розрахунку за часом. Описано загальний ал­горитм розрахунку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

паливна система літака, система наддуву та дренажу, гідравліч­на мережа, динамічна модель потокорозподілу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Евдокимов А.Г., Тевяшев А.Д., Дубровский В.В. Моделирование и оптимизация пото­кораспределения в инженерных сетях. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1990, 368 с.
  2. Меренков А.П., Хасилев В.Я. Теория гидравлических цепей. М.:Наука, 1985, 280с.
  3. Максимович Н.Г. Методы топологического анализа электрических цепей. Львов: Львовский ун-т, 1970, 260 с.
  4. Винничук С.Д. Определение потокораспределения в сетях с древовидным графом // Электрон. Моделирование, 2016, 38, № 4, с. 65—80
  5. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. Изд. 3-е перераб. М.: Наука, 1969, 824 с.
  6. Идельчик И.Е. Гидравлические сопротивления. Изд. 3-е перераб. и доп. М.: Маши­ностроение, 1992, 559 с.
  7. Винничук С.Д. Моделирование тройников гидравлической сети // Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України, 2001, вип. 14, с.73—80.

ВИННИЧУК Степан Дмитрович, д-р техн. наук, професор, зав. відділом Інституту проблем моде­лювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1977 р. закінчив Чернівецький державний університет. Область наукових досліджень — моделі, методи та програмні засоби для анализу систем стискуваної та нестискуваної рідин, теорія алгоритмів.

Повний текст: PDF