ФІДУЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОРІВНЯННЯ ОДНОТИПОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Е.М. Фархадзаде, А.З. Мурадалиев, С.А. Абдуллаева

Èlektron. model. 2018, 41(1):55-66
https://doi.org/10.15407/emodel.41.01.055

АНОТАЦІЯ

Розроблено новий метод і алгоритм оцінювання доцільності класифікації статистичних даних. При збільшенні терміну експлуатації устаткування та обладнання електроенергетичних систем (ЕЕС) зростає доцільність пов’язувати організацію системи технічного обслуговування і відновлення з їх технічним станом. З’являється необхідність кількісного оцінювання показників індивідуальної надійності. Оскільки відомості про відмови та дефекти конкретних об’єктів можуть бути відсутні, на практиці обчислюються узагальнені показники надійності. На основі інтуітивного розуміння значущості різновидів ознак проведено класифікацію статистичних даних відносно деяких з них, наприклад по класу напруги, конструктивному виконанню, тривалості експлуатації та ін. Вихідні припущення відомих методів і критерії перевірки доцільності класифікації статистичних даних експлуатації устаткування та обладнання ЕЕС у більшості випадків неприйнятні, оскільки не властиві для цієї сукупності даних. Новизна методу полягає у застосуванні фідуціального розподілу для оцінювання критичних значень вибірки і сукупності багатовимірних статистичних даних.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

показники надійності, різновиди ознак, класифікація, доцільність, ризик помилкового рішення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Воропай Н.И. Концепция SMART-GRЭD и надежности электроэнергетических систем // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 62, Иваново: Прес Сто, 2011, с. 321—325.
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Минэнерго РФ. 2003, 160 с.
3. Кендалл М., Стьюарта П.А. Статистические выводы и связи. М.: «Наука»,1973, 900 с. 
4. ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения. Минск,1997, 138 с.
5. Фархадзаде Э.М. О расположении граничных значений доверительных и фидуциальных интервалов параметров надежности систем // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1979, № 5, с. 196—199.
6. Фархадзаде Э.М., Фарзалиев Ю.З., Мурадалиев А.З. Сопоставление методов моделирования непрерывных случайных величин по эмпирическим распределениям // Проблемы энергетики, 2013, № 1, с. 25—31.
7. Фархадзаде Э.М. Оценка влияния дифференцирования исходной информации на надежность системы // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 7. Иркутск, 1976, с. 24—34.
8. Фархадзаде Э.М. Об оценке статистической функции распределения длительности исправной работы элементов электроэнергетических систем // Электричество, 1976, № 6, с. 78—80.
9. Фархадзаде Э.М. Статистическое моделирование на ЭЦВМ длительности исправной работы оборудования // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, 1977, № 6, с.174—178.

ФАРХАДЗАДЕ Эльмар Мехтиевич, д-р техн. наук, профессор, гл. научн. сотр. Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1961 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований – надежность и эффективность электроэнергетических систем.

МУРАДАЛИЕВ Айдын Зураб оглу, д-р техн. наук, руководитель отдела «Надежность оборудования энергосистемы» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1982 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и
химии. Область научных исследований—количественная оценка индивидуальной надежности оборудования и устройств электроэнергетических систем.

АБДУЛЛАЕВА Самира Афган кызы, аспирантка, вед. инженер отдела «Надежность оборудования энергосистемы» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1990 г. окончила Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — точность и достоверность оценок показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств электроэнергетических систем.

Повний текст: PDF