РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

M.Ю. Комаров, С.Ф. Гончар, А.В. Ониськова, O.O. Бакалинський, Д.В. Пахольченко

Èlektron. model. 2022, 44(5):61-72

https://doi.org/10.15407/emodel.44.05.061

АНОТАЦІЯ

Одним із чинників здатності держави забезпечувати захищеність власних ресурсів та активів в умовах міжнародної політичної кризи та триваючої гібридної війни є спромож­ність забезпечувати кіберзахист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, та­ких як підприємства енергетичної галузі, хімічної промисловості, промислові вироб­ництва тощо. Тому кібербезпека критичної структури полягає насамперед в забезпеченні захисту технологічних процесів від будь-яких несанкціонованих впливів інформа­ційного характеру, які зумовлюють некоректне виконання технологічних процесів. На основі NIST (National Institute of Standards and Technology) Special Publication 800-53 наведено базові рекомендації щодо забезпечення кіберзахисту автоматизованих систем управління технологічними процесами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

кібербезпека, кіберзахист, промислові системи управління, енерге­тика, рекомендації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Mokhor, V., Honchar, S. and Onyskova, A. (2020), “Cybersecurity Risk Assessment of Information Systems of Critical Infrastructure Objects”, IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology, pp. 19-22, DOI: https://doi.org/10.1109/PICST51311.2020.9467957.
  2. Komarov, M., Honchar, S. and Dimitriieva, D. (2021), “Research on the Problem of Cyber Survivability of Critical Information Infrastructure”, Nuclear and radiation safety, Vol. 1, no. 89, pp. 59-66, available at: https://Doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).07.
  3. Potii, O., Semenchenko, A., Dubov, D. et al. (2021), “Сonceptual principles of implementation of the organizational and technical model of cyber defense of Ukraine”, Ukrainian Information Security Research Journal, 81, no. 1, pp. 12-19, available at: https://Doi.org/10.18372/ 2410-7840.23.15434.
  4. Law № 2163-VIII, On Basic Principles of Cyber Security of Ukraine, Session 7, (from October 5, 2017), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-viii.
  5. Bakalynskyi, O. and Pakholchenko, D. (2021), “Analysis of cybersecurity requirements of auto­mated process control systems as critical information infrastructure”, Elektronne modelyuvannya, Vol. 43, no. 4, pp. 103-112, available at: https://Doi.org/10.15407/emodel.43.04.103.
  6. NIST SP 800-82. Rev.2. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, available at: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc-84401.
  7. NIST Special Publication 800-53. Rev.5. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations, 2020, available at: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf.