Електронне моделювання

Том 43, № 1 (2021)

 

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  С.С. ШевченкоА.С. Шевченко
Математична модель і методика розрахунку безвального насоса з ущільненнями-опорами для підвищення екологічної безпеки насосного обладнання АЕС


3-16
  І.А. Пількевич, О.С. Бойченко, В.В. Лобода, Р.І. Гладич
Математична модель оцінювання рівня знань користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи

17-27

Обчислювальні процеси та системи

  Д.В. Єфанов, В.В. Сапожніков, Вол.В. Сапожніков
СИНТЕЗ САМОКОНТРОЛЬОВАНИХ СХЕМ ВБУДОВАНОГО КОНТРОЛЮ МЕТОДОМ ЛОГІЧНОГО ДОПОВНЕННЯ ДО КОДІВ БОУЗА—ЛІНА З МОДУЛЕМ M = 4

28-45

Застосування методів та засобів моделювання

  А.Ф. Жаркін, В.О. Новський, В.А. Попов, О.С. Ярмолюк, Хавкар Ахмед Нурі
Огляд технологій керування режимами електричних мереж напругою 6...20 кВ з розосередженими джерелами енергії


46-66
  О.О. Бакалинський, Ю.І. Циплинський, І.В. Нечаєва, В.О. Дубок
Статистичне дослідження стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури України


67-80
  Ю.С. Василюк, Я.В. Зінченко, С.Є. ГнатюкІ.І. Софієнко, Д.В. Петрова
Використання екрануючих властивостей сучасних матеріалів для технічного захисту інформації


81-96
  В.Ю. Зубок
Результати формування ефективної топології зв’язків в комп’ютерній мережі Інтернет на основі оцінок захищеності системи глобальної маршрутизації


97-106
  А.Д. Тагієва
ПІДХІД ДО РОЗВʼЯЗКУ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


107-116 
  Т.А. Узденов
Симулятор процесу диспетчеризації задач в GRID-системах з невідчужуваними ресурсами

117-129