АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТАМ КОМП'ЮТЕРНИХ ДАНИХ

А.М. Капітон, О.C. Дзюбан, Т.М. Франчук, І.Л. Яценко

Èlektron. model. 2023, 45(6):77-84

https://doi.org/10.15407/emodel.45.06.077

АНОТАЦІЯ

Розглянуто вплив розвитку інформаційних технологій на вдосконалення та розробку інноваційних методів запобігання втратам комп'ютерних даних. Доведено, що розвиток технологій комп’ютерних мереж поступово прискорюється, оскільки сьогодні уразли­вість вважається потенційною загрозою інформаційній безпеці. Проаналізовано основні проблеми витоку комп'ютерної інформації та технології програмного шифрування на комп'ютерах для запобігання витоку комп'ютерної інформації. Виконано класифікацію витоку інформації. Досліджено наслідки витоку інформації, що мають вплив на еконо­мічні вигоди підприємств чи окремих осіб. Запропоновано методи запобігання витоку даних, то в даний час є актуальними, зокрема технічні засоби та продуктові рішення, як традиційні DSM (управління шифруванням даних) та DSA (ізоляція безпеки даних), а також засновані на DLP (запобігання витоку даних). Проаналізовано технологію захисту для стримування витоку комп’ютерної інформації. Обгрунтовано, що внаслідок того, що електростатичне екранування використовується для запобігання перешкодам електро­статичного зв'язку, доцільно використовувати заземлюючі провідники. Визначено, що електромагнітне екранування використовує принцип відображення та поглинання електромагнітних хвиль на поверхні провідника та всередині провідника для захисту від перешкод високої напруги.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

безпека, втрата даних, технології екрану­вання, комп’ютерна інформація.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Карачка А.Ф. Технології захисту інформації: курс лекцій. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 186 с.
  2. Жилін А.В., Шаповалов О.В., Успенський О.А. Технології захисту інформації в ін­фор­маційно-телекомунікаційних системах: навч. посіб. Київ: Політехніка, 2020. 214 с.
  3. Остапов С.Е., Євсеєв С.П., Король О.Г. Технологія захисту інформації: навч. посіб. Харків: ХНЕУ, 2013. 476 с.
  4. How to Prevent Data Loss in 10 Different Ways URL: https://www.vera.com/drm/prevent-data-loss/ (дата звернення: 05.08.2023).
  5. How can you prevent data loss? URL: https://www.linkedin.com/advice/3/how-can-you-prevent-data-loss-skills-security-awareness (дата звернення: 05.08.2023).
  6. How to prevent the loss of business data. URL: https://www.adobe.com/acrobat/resources/ how-to-recover-from-data-loss.html (дата звернення: 05.08.2023).
  7. Steps for Preventing Data Loss URL: https://www.netcov.com/preventing-data-loss-guide/ (дата звернення: 05.08.2023).
  8. How To Protect And Prevent Computer Data Loss – Top 10 Steps URL: https://www. techbusinessnews.com.au/how-to-protect-your-computer-from-data-lose/ (дата звернен­ня: 05.08.2023).
  9. Threat Prevention solutions URL: https://nordlayer.com/threat-prevention/?gclid= EAIaIQobChMI396qireigQMVVVqRBR1ofwErEAAYAiAAEgIr8_D_BwE/ (дата звер­нення: 05.08.2023).
  10. Data Loss Prevention (DLP) URL: https://www.imperva.com/learn/data-security/data-loss-prevention-dlp/  (дата звернення: 05.08.2023).

KAPITON Alla Myroslavivna, doctor of pedagogical sciences, professor of the department of computer and information technologies and systems of the National University “Yuri Kondratyuk Poltava Politechnics”. In 1998, she graduated from the Poltava State Pedagogical Institute named after V.G. Korolenko. The field of scientific research is information technology in education, informatization of the economy, ERP systems, algorithms and calculation methods, computer systems and networks.

DZIUBAN Oleksii Serhiyovych, graduate student of the department of automation, electronics and telecommunications of the National University “Yuri Kondratyuk Poltava Politechnics”. In 2022, he earned a master's degree in "computer science" at the National University “Yuri Kondratyuk Poltava Politechnics”. The field of scientific research is Internet security, information protection, computer networks.

FRANCHUK Tamara Mykhailivna, candidate of economic sciences, senior lecturer at the Department of Software Engineering and Cybersecurity of the State University of Trade and Economics. In 2009, she graduated from the Kyiv National University of Trade and Economics; graduated from the National Academy of Internal Affairs in 2018; in 2021 she graduated from the Kyiv National University of Trade and Economics. The field of scientific research is electronic document management, Web-design, Web-programming, information technologies in education, electronic document management at the enterprise.

YATSENKO Irina Leonidivna, senior speaker of the Department of Information Systems. Kravtsya V.O.” National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". In 1998, she graduated from the Kharkiv State Polytechnic University. The field of scientific research is information technologies in education, computer modeling.

Повний текст: PDF