Кіберзагрози в електроенергетичних системах України

Ю.Г. Куцан, д-р техн. наук, В.О. Гурєєв, канд. техн. наук,
Є.М. Лисенко, аспірант, О.В. Аветісян
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
тел. +380444249160, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Èlektron. model. 2019, 41(2):63-80
https://doi.org/10.15407/emodel.41.02.063

АНОТАЦІЯ

Дано аналіз функціональної структури електроенергетичних систем (ЕЕС) і енергетичних об’єднань з метою виявлення найвірогідніших місць несанкціонованого впливу кіберзагроз на роботу об’єктів критичної інфраструктури. При цьому необхідно враховувати режими роботи дуже складних ієрархічних систем керування об’єктами ЕЕС і Об’єднаної електроенергетичної системи, яка складається з великої кількості часто не пов’язаних між собою автоматичних (без участі людини) і автоматизованих (за участю людини в ухваленні рішень) систем керування вузлами генерації (атомних, теплових, сонячних, вітрових і гідроелектростанцій), електромереж передачі (транспортування) і споживання електроенергії. Запропоновано модель автоматизованої системи виявлення кіберзагроз для розробки оперативних превентивних методів, спрямованих на виявленя і запобігання умов виникнення кіберзагроз в енергетиці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

кіберзагрози, режими енергосистем, моделювання режимів, моделі енергосистем, електронне навчання, сценарії протикіберзагрозних тренувань.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Понимание киберпреступности: Руководство для развивающихся стран. Проект. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/01/0B/D010B0000073301PDFR.pdf. Название с экрана.
2. Кобец Б.Б., Волкова И.О. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid. М.: ИАЦ Энергия, 2010, 208 с.
3. Старовойтов А.В. Кибербезопасность как актуальная проблема современности // Информация и связь, 2011, № 6, с. 4—7.
4. Бородакий Ю.В., Добродеев А.Ю., Бутусов И.В. Кибербезопасность как основной фактор национальной и международной безопасности XXI века (ч. 2) // Вопросы кибербезопасности, 2014, № 1 (2), с. 5—12.
5. Марков Г.А. Вопросы физической безопасности информации // Там же, 2015, № 4 (12), с. 70—76.
6. ENTSO-E финализировало соглашение о присоединении ОЭС Украины к континентальной сети Европы. [Электронний ресурс] Режим доступа: http://reform.energy/news/entso-e-finalizirovalo-soglashenie-o-prisoedinenii-oes-ukrainy-k-kontinentalnoy-setievropy-1125. Название с экрана.
7. Левинштейн М.Л., Щербачев О.В. Методика расчетов статической устойчивости сложных электрических систем с помощью эквивалентных регулирующих эффектов станций и нагрузок // Изв. вузов. Энергетика, 1962, № 8, с. 11—19.
8. Цукерник Л.В., Коробчук К.В. Расчет с помощью ЦВМ предела статической устойчивости сложной энергосистемы // Докл. на II Всесоюз. науч.-техн. совещ. по устойчивости и надежности энергосистем СССР. М.: Энергия, 1969, с. 56—62.
9. Готман В.И., Готман О.В. Эквивалентирование подсистем энергообъединений на базе режимных параметров // Изв. вузов. Электромеханика, 2006, № 3, с. 111—114.
10. Строев В.А., Сульженко С.В. Математическое моделирование элементов электрических систем: курс лекций. М.: МЭИ, 1997, 56 с.
11. Веников В.А., Суханов О.А. Кибернетические модели электрических систем. М.: Энергоиздат, 1982, 328 с.
12. Гурєєв В.О. Розробка алгоритмів і програм швидкодійних методів розрахунку режимів роботи великих електроенергетичних систем і енергооб’єднань для тренажерів // Наукові праці ВНТУ, 2018, № 1, с. 1—5.
13. Куцан Ю.Г., Гурєєв В.О., Лисенко Є.М. Моделювання і розробка адаптивної автоматизованої системи конструювання сценаріїв протиаварійних тренувань // Електронне моделювання, 2018, №4, с. 55—64. DOI:https://doi.org/10.15407/emodel.40.04.055.
14. Гурєєв В.О. Моделювання великих енергосистем для побудови комп‘ютерних розподілених тренажерних систем в енергетиці // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2018, вип. 83, с. 94—105.
15. Gissinger S., Chaumes P., Antoine J.-P., Bihain A. An Advanced Dispatcher Training Simulator/S. Gissinger // Computer Applications in Power, IEEE, 2000, Vol. 13, Issue 2, р. 25—30.
16. Karlsson D., Hill D.J. Modeling and identification of nonlinear dynamic loads in power systems // IEEE Transactions on Power Systems,1994, Vol. 9, № 1, р. 157—166.

КУЦАН Юлій Григорович, д-р техн. наук, в.о. заст. директора по наук. роботі Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1966 г. закінчив Київський політехнічний ін-т. Область наукових досліджень — моделювання технологічних процесів в енергетичній області.

ГУРЄЄВ Віктор Олександрович, канд. техн. наук, докторант Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1974 р. закінчив Київський політехнічний ін-т. Область наукових досліджень—моделювання режимів роботи великих електроенергетичних систем і енергооб’єднань для комп’ютерних тренажерних систем.

ЛИСЕНКО Євген Миколайович, аспірант Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2002 р. закінчив Національний авіаційний університет. Область наукових досліджень — моделювання методів автоматизації комп’ютерних тренажерних систем.

АВЕТІСЯН Олена Вікторівна, наук. співр. Ін-та проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, директор учбового центру НВ ТОВ “Інфотех” (м. Київ). У 2002 р. закінчила Національний технічний університет України “КПІ”. Область наукових досліджень—електронні системи навчання, веб-орієнтована тренажерна підготовка персоналу і кібербезпека електроенергетичних систем.

Повний текст: PDF