Тематика статей

В журналі «Електронне моделювання» публікуються матеріали, що містять нові результати наукових досліджень в галузі математичного та комп'ютерного моделювання за наступними напрямками:

 • Математичне моделювання та обчислювальні методи

  • Розробка математичних моделей процесів і/або об'єктів в енергетиці та інших галузях науки і техніки; розробка та/або використання чисельних методів для вирішення задач, пов'язаних з реалізацією математичних моделей.
 • Інформаційні технології

  • Розробка та/або використання інформаційних технологій при вирішенні задач моделювання; комп'ютерна безпека, включаючи безпеку даних, що використовуються при моделюванні.
 • Обчислювальні процеси та системи

  • Створення комп'ютерних моделей с урахуванням: формування обчислювального середовища; реалізація математичних моделей в багатомашинних, багатопроцесорних системах, в ГРІД, на основі використання хмарних обчислень, з використанням графічних карт, ПЛІС т.ін..
 • Паралельні обчислення

  • Розпаралелювання обчислень і оцінка його ефективності.
 • Застосування методів і засобів моделювання

Зміст статей, що направляються в редакцію, повинен відповідати профілю та науковому рівню журналу.

Для забезпечення високого рівня журналу передбачається внутрішнє рецензування, незалежне зовнішнє рецензування, після чого рішення про публікацію статей приймається редакційною колегією.