Побудова архітектури мультиагентного середовища імітаційної моделі процесу ціноутворення на ринку електроенергії

З.Х. Борукаєв, д-р техн. наук, В.А. Євдокімов, канд. наук з держ. управл.
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
К.Б. Остапченко, канд. техн. наук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03056, Київ, пр-т Берестейський (Перемоги), 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(6):15-30

https://doi.org/10.15407/emodel.45.06.015

АНОТАЦІЯ

Розглянуто питання побудови архітектури мультиагентного середовища імітаційної мо­делі процесу ціноутворення, як простору різнорідних взаємопов’язаних організаційних, інформаційних, технологічних та економічних взаємодій імітованих агентів процесу ці­но­утворення. На прикладі складної організаційно-технічної системи (СОТС) Мікро­рин­ку електроенергії у локальних енергетичних системах формалізовано множину агентів, що оточують і забезпечують життєдіяльність СОТС ціноутворення у складі класифікованих внутрішніх агентів і агентів навколишнього середовища з визначенням їх функ­ціонального призначення. Встановлено, що множина частково спостережних факторів впливу суб’єктів зовнішнього середовища Мікроринку електроенергії у мультиагентній системі ціноутворення додатково формалізуються як комунікаційні агенти із стохастич­ним, динамічним. але з дискретним фіксуванням відмінних станів процесів спостережен­ня у цьому середовищі. В результаті імітаційну модель процесу ціноутворення по­дано ― гетерогенна розподілена мультиагентна система.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

імітаційна модель, локальна електроенергетична система, мультиагентна система, мікроринок електроенергії, процес ціноутворення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Мохор В.В., Євдокімов В.А. (2020). Створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії. Електронне моделювання, 42(6), 3—17. https://doi.org/10.15407/emodel.42.06 .
 2. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими / За загальною ред. акад. НАН України О.В. Кириленка. Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016, 400 с. https://www.ied.org.ua/files/bookpdf .
 3. Денисюк С.П., Базюк Т.М., Федосенко М.М., Ярмолюк О.С. (2017). Системи електро­постачання з активним споживачем: моделі та режими. Київ: ПП «АВЕРС», 182 с.
 4. Кириленко О.В., Денисюк С.П., Танкевич С.Є., Базюк Т.М. (2016). Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенер­гетич­ної системи із активним споживачем. Інформаційни технології та комп’ютерна ін­женерія, № 1, 29—34.
 5. Saukh S.E., Borysenko A.V. (2023). Mathematical model of a flexible micro grid integrated into the country grid. Технічна електродинаміка, № 2, 61-68. https://doi.org/ 15407/techned2023.02.061.
 6. Macal C., North M. (2010). Tutorial on agent-based modelling and simulation. Journal of Simulation, № 4, 151- https://doi:10.1057/jos.2010.3 .
 7. Zhi Zhou, Wai Kin (Victor) Chan, Joe H Chow. (2007). Agent-based simulation of electricity markets: a survey of tools. Artificial Intelligence Review, Vol. 28, 305-342. https://1007/s10462-009-9105-x.
 8. Leigh Tesfatsion. ACE Research Area: Electric Power System Design 2023 URL: https://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/aelect.htm. (дата звернення:08.2023).
 9. Яловець А.Л. (2019). Мультиагентне моделювання переслідування на площині: від теорії до програмної реалізації. Київ: Наук. думка, 165с.
 10. Wooldridge M. (2002). An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons Ltd, 348
 11. Wooldridge M. (2000). Reasoning about rational agent. The MIT Press, 227
 12. Franklin S., Graesser C. Is it an Agent, or Just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents. Intelligent Agents III, Agent Theories, Architectures, and Languages // ECAI ‘96 Workshop (ATAL) Proceedings, Budapest, Hungary, August 12-13, 1996. Lecture Notes in Computer Science, 1997, Vol. 1193, pp. 22-35.
 13. Євдокімов В.А. (2021). Формулювання задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії. Електронне моделювання, 43(3), 47—63. https://doi.org/10.15407/emodel.43.03.047 .
 14. Євдокімов В.А. (2023). Математичне та інформаційно-технологічне забезпечення комп’ютерной системи моделювання процесів ціноутворення енергоринку: моно­графія. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 123 с. https://doi.10.36074/ Yevdokimov-monograph.2023 .
 15. Кириленко О.В. Заходи та засоби перетворення енергетики України на інтелектуальну екологічно безпечну систему. Доповідь на науковій сесії Загальних зборів НАН України 17 лютого 2022 року. Вісник Національної академії наук України, 2022, № 3, 18— https://doi.org/10.15407/visn2022.03.018.
 16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Правил ринку. Постанова №307 від 14.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18/page#Text. (дата звернення: 10.10.2023).
 17. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внут­рішньодобового ринку. Постанова №308 від 14.03.2018 р. URL: https://zakon.rada. ua/laws/show/v0307874-18/page#Text. (lата звернення: 10.10.2023).
 18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Постанова №311 від 14.03.2018р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0307874-18/page#Text. (дата звернення: 10.10.2023).
 19. Рассел С., Норвиг П. (2007). Искусственный интеллект: современный подход. 2-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом ‘‘Вильямс’’, 1408 с.
 20. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енер­гії. Постанова №312 від 14.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 10.10.23).
 21. Борукаєв З.Х., Євдокімов В.А., Остапченко К.Б. (2022). Обчислювальний метод вузлової трансформації процесу ціноутворення на ринку електроенергії. Технічна електродинаміка, № 5, 67—76. https://doi.org/10.15407/techned2022.05.067.

БОРУКАЄВ Зелімхан Харитонович, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник., вед. наук. співробітник відділу математичного і економетричного моделювання Інституту проб­лем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1971 р. закінчив Рос­товський державний університет. Область наукових досліджень — математичне моделювання фізичних полів і процесів, моделювання інформаційних процесів і систем.

ЄВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, канд. наук з державного управління, ст. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — математичне і комп’ютерне моделювання енергоринків.

ОСТАПЧЕНКО Костянтин Борисович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». У 1986 р. закінчив Київський політехнічний ін-т. Область наукових досліджень — моделювання і програмне забез­печення комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Повний текст: PDF