БАЛАНС ДИФЕРЕНЦІАЛІВ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОЕС УКРАЇНИ

С.Є. Саух

Èlektron. model. 2019, 41(6):03-14
https://doi.org/10.15407/emodel.41.06.003

АНОТАЦІЯ

Викладено основи побудови традиційного балансу обсягів виробництва та споживання електроенергії в електроенергетичній системі та показано труднощі використання такого балансу для аналізу сучасних тенденцій розвитку ОЕС України. Запропоновано баланс диференціалів потужності в електроенергетичній системі, в якому загальний попит на зміну потужності визначається алгебраїчною сумою змін потужності споживання і генерації енергоблоків АЕС, ТЕЦ і ВДЕ, а покриття такого попиту здійснюється алгебраїчною сумою змін потужності генерації енергоблоків ГЕС, ГАЕС і ТЕС. Баланс диференціалів потужності використано для аналізу сучасних тенденцій розвитку ОЕС України в умовах інтенсивного вводу в експлуатацію генеруючих потужностей ВДЕ. Аналіз виконано на основі диспетчерських графіків погодинних обсягів виробництва і споживання електроенергії за 2017—2019 рр.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

баланс електроенергії, баланс диференціалів потужності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/
2. Яковлева-Гаврилюк О.М. Перспективи розвитку гідроакумулювання в Україні // Гідроенергетика України, 2018, № 3-4, с. 63—65.
3. Ландау Ю.О., Сташук І.В. Значення гідроенергетики в розвитку ОЕС України відповідно до НЕС-2035 і екологічні виклики // Там же, 2018, № 1-2, с. 3—6.
4. Літвінов В.В. Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями каскаду ГЕС, які працюють в САРЧП // Там же, 2018, № 3-4, с. 56—60.
5. Васько П.Ф., Вербовий А.П., Ібрагімов М.Р., Пазич С.Т. Гідроакумулювальні електростанції – технологічна основа інтеграції потужних вітро- та фотоелектричних станцій до складу електроенергетичної системи України // Там же, 2017, № 1-2, с. 20—25.
6. Базеєв Є.Т., Білека Б.Д., Васильєв Є.П. та ін. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики. Наук. ред. В.М. Клименко, Ю.О. Ландау, І.Я. Сігал. 2013, 399 с. http:// energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-2/2-8.

CАУХ Сергей Евгеньевич, д-р техн. наук, гл. науч. сотр. Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. В 1978 г. окончил Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. Область научных исследований — численные операторные методы решения дифференциальных уравнений, методы и технологии решения систем линейных алгебраических уравнений большой размерности, методы решения вариационных неравенств, равновесные модели, математическое моделирование энергорынков, газотранспортных систем, макроэкономических процессов.

Повний текст: PDF