Електронне моделювання

Том 43, № 3 (2021)

https://doi.org/10.15407/emodel.43.03

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  ВЛАДИМИРСЬКИЙ О.А., ВЛАДИМИРСЬКИЙ І.А.
Коре­ляційні параметричні методи визначення координат витоків підземних трубопроводів


3-16
  SHEVCHENKO S.S.
Mathematical modelling of dynamic system rotor — groove seals

17-35

Обчислювальні процеси та системи

 

МАРТИНЮК Т.Б., КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ Л.В., МИКИТЮК М.В., ЗАЙЦЕВ М.О.
Систолічна архітектура мат­ричного обчислювача для класифікатора об’єктів


36-46

Застосування методів та засобів моделювання

  ЄВДОКІМОВ В.А.
Формулювання задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутво­рення на ринку електроенергії


47-63
  САКОВИЧ Л.М., ГНАТЮК С.Є., ХОДИЧ О.В., МАРТУСЕНКО Ю.О.
Дослідження діагнос­тичних модеёей радіоелектронних засобів


64-74
  ПЛЕСКАЧ Б.М., САМОЙЛОВ В.Д.
Комп’ютерна сценарно-прецедентна технологія тре­нування енергоменеджерів


75-86
  КРАВЦОВ Г.О., КРАВЦОВА Н.В., ХОДАКІВСЬКА О.В., НІКІТЧЕНКО В.В., ПРИМУШКО А.Н.
Математика мозку і мова. I


87-108
  ЗІНОВ’ЄВА І.С., ЗЕМБІЦЬКА А.Г.
Порівняльна характеристика сучасних онлайн інстру­ментів тестування знань при дистанційному навчнні

109-123