Електроне моделювання

Том 41, № 5 (2019)

https://doi.org/10.15407/emodel.41.05

Зміст

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  МАРУСЕНКОВА Т.А.
Імітаційні моделі синтезу шумів MEMS гіроскопів


3-17
  САФОНИК А.П., ТАРГОНІЙ І.М.
Моделювання та автоматизація процесу отримання коагулянту для освітлення та знебарвлення промислових стічних вод

17-34

Інформаційні технології

  КРАВЦОВ Г.А., ЛЕВИТИН В.В., КОШЕЛЬ В.И., НИКИТЧЕНКО, В.В., ПРИМУШКО А.Н. Сильный искусственный интеллект: предпосылки


35-58
  ЗУБОК В.Ю.
Особливості моделі порушника при аналізі атак на глобальну маршрутизацію в Інтернеті


59-70

Обчислювальні процеси і системи

  ПІЛЬКЕВИЧ І.А., БОЙЧЕНКО О.С., ГУМЕНЮК І.В.
Метод синтезу бездротової інформаційно-комунікаційної мережі на основі багатокритерійної кластеризації

71-84

Застосування методів та засобів моделювання

  ЯЦИШИН А.В., КУЦАН Ю.Г., АРТЕМЧУК В.О., КАМЕНЕВА І.П., ПОПОВ О.О., КОВАЧ В.О.
Засоби інтелектуального аналізу та візуалізації геопросторових даних моніторингу стану атмосферного повітря


85-102
  KONASHEVYCH O.I.
Data Insertion in Blockchain For Legal Purposes. How to Sign Contracts Using Blockchain

103-120