Електронне моделювання

Том 41, № 4 (2019)

https://doi.org/10.15407/emodel.41.04

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  КАЛИНОВСКИЙ Я.А., БОЯРИНОВА Ю.Е., ХИЦКО Я.В.
Методика выбора гиперкомплексных числовых систем для моделирования цифровых реверсивных фильтров третьего и четвертого порядков


3-18
  КЛИПКОВ С.И.
Некоторые особенности матричных представлений октонионов


19-34
  ОГІР О.О.
Метод підвищення якості реконструкції діагностичних зображень на основі інтегральних перетворень

35-48

Обчислювальні процеси та системи

  ЕФАНОВ Д.В., САПОЖНИКОВ В.В., САПОЖНИКОВ Вл.В.
Коды с с уммированием единичных и одного взвешенного разрядов с произвольными модулями счета

49-72

Застосування методів та засобів моделювання

  МОХОР В.В., ГОНЧАР С.Ф.
Дослідження правомірності подання ризиків векторами у евклідовому просторі


73-84
  ЯЦИШИН А.В., КУЦАН Ю.Г., АРТЕМЧУК В.О., І.П. КАМЕНЕВА, ПОПОВ О.О., КОВАЧ В.О.
Принципи та методи управління екологічною безпекою на основі інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу атмосферного повітря


85-102
  ГОДУН О.В.
Розрахункова модель визначення раціональних конфігурацій інноваційних ядерно-паливних циклів

103-114