Концепція забезпечення жорсткої стійкості електороенергетики України в умовах терористичних та мілітарних загроз

С.Є. Саух, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(3):03-10

https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.003

АНОТАЦІЯ

Для забезпечення жорсткої стійкості електороенергетики в умовах терористичних та мілітарних загроз пропонується концепція структурної мінливості електроенергетичної системи. Структурну мінливість визначено як здатність електроенергетичної системи формувати таку кількість підсистем і електричних з’єднань між ними, яка надає можли­вість оператору управляти структурою системи і, у такий спосіб, забезпечувати жорстку стійкість енергетичного сектора в умовах цілеспрямованих руйнівних дій. Запропонована модель роз­поділеного ринкового управління структурно мінливою електроенергетич­ною системою, основою якого є декомпозиція єдиного лібералізованого ринку на ринок національного рівня та регіональні ринки, що взаємодіють між собою за єдиними правилами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

електроенергетика, жорстка стійкість, структурна мінливість, декомпозиція ринку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Стійкість енергосистем. Керівні вказівки. К.: ОЕП "ГРІФРЕ". 2002, 23 с.
  2. Забезпечення стійкості енергосистем та їх об’єднань. / Буткевич О.Ф. та ін. К.: Ін-т електродинаміки НАН України. 2018, 320 с.
  3. Кодекс системи передачі: Постанова НКРЕКП № 309 від 14.03.2018 станом на 11.04.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text (дата звер­нен­ня: 11.05.2023)
  4. Power sector resilience planning guidebook. / S. Stout et al. U.S. Department of Energy’s NREL and USAID. 2019, 82 p.
  5. Stirling A. From Sustainability, through Diversity to Transformation: towards more reflexive governance of technological vulnerability. Vulnerability in Technological Cultures: new directions in research and governance. / ed. by A. Hommels, J. Mesman, W. Bijke. MIT Press. 2014, р. 305―332.
  6. Mitoulis S.-A., Argyroudis S., Panteli M., Fuggini C., Valkaniotis S., Hynes W., Linkov I. Conflict-resilience framework for critical infrastructure peacebuilding. Sustainable Cities and Society. 2023, 91, 104405, 19 p. URL: https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104405 (date of access: 04.05.2023)
  7. Saukh S., Borysenko A. Modelling of market equilibrium on the basis of Smart Grid market system decomposition. Energy Smart Systems. Proceedings of the 2020 IEEE 7th International Conference. Kyiv, May 12-14, 2020. / Institute of Energy Saving and Energy Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. 2020, р. 358―362. URL: https://doi.org/10.1109/ESS50319.2020.9160333 (date of access: 18.03.2023)
  8. Saukh S.Ye., Borysenko A.V. Mathematical Model of a Local Grid with Small Modular Reactor NPPs. Nuclear & Radiation Safety. 2022, 94, no 2, р. 44―52. URL: https://doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).05 (date of access: 20.04.2023)

САУХ Сергій Євгенович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, гол. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1978 р. закінчив київський інститут інженерів цивільної авіації. Область наукових дослід­жень ― чисельні операторні методи розв’язання диференціальних рівнянь, методи та технології розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності, ме­тоди розв'язання варіаційних нерівностей, рівноважні моделі, математичне моделю­вання енергоринків, газотранспортних систем, макроекономічних процесів.

Повний текст: PDF