Розгляд матеріалів

Для забезпечення високого рівня журналу передбачається внутрішнє рецензування, незалежне зовнішнє рецензування. Стаття, отримана автором для доопрацювання після рецензування, має бути повернена до редакції з відповіддю рецензенту, в якому слід вказати, які зауваження рецензента враховані. У разі незгоди з думкою рецензента автор може представити аргументовану відповідь для розгляду редколегією. Рішення щодо публікації статті приймається редакційною колегією і вважається остаточним.

Допрацьовувати статтю можна не більше одного місяця.

Після отримання верстки статті автор повинен виправити помічені помилки і в той же день відіслати в редакцію по Е-mail перелік виправлень, вказуючи для кожного з виправлень сторінку, абзац і рядок. У разі затримки редакція, дотримуючись існуючого виробничого графіка, залишає за собою право здати верстку в друкарню без авторських правок.

Підготовлені статті, що не відповідають даним правилам, не будут розглядатися і рецензуватися.

Перед підготовкою статті рекомендуємо уважно ознайомитися хоча б з одним номером нашого журналу.

Перед відправленням статті в редакцію рекомендуємо прочитати її очима читача, що дозволить уникнути багатьох прикрих помилок.