Симулятор процесу диспетчеризації задач в GRID-системах з невідчужуваними ресурсами

Т.А. Узденов
Державний університет «Житомирська політехніка»
Україна, 10005, Житомир, вул. Чуднівська, 103,
тел. (063) 282 34 17; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(1):117-129

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано програмні засоби, які дозволяють моделювати та симулювати процес диспетчеризації завдань в великих комп’ютерних мережах та розподілених обчислю­вальних системах нового програмного комплексу. Запропоновано підхід до вирішення задачі планування та метод диспетчеризації потоків задач на основі невідчужуваності обчислювальних ресурсів від їх власника. В системі можуть бути використані різні за своїми властивостями та характеристиками программно-апаратні обчислювальні засоби, такі як кластери, суперкомп’ютери, персональні комп’ютери, ноутбуки та ін. Розроблено програмний комплекс, що дозволяє симулювати роботу GRID-системи з невідчужувани­ми ресурсами, а також спостерігати та досліджувати роботу різних алгоритмів в різних умовах. Описано архітектурну модель розробленого симулятора, його основні функції та можливості використання не тільки для аналізу алгоритмів диспетчеризації, але і в навчальному процесі, завдяки наявності інтуїтивно зрозумілого та інтерактивного гра­фічного інтерфейсу, що дозволяє спостерігати за процесом розподілених обчислень на вузлах системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

алгоритм диспетчеризації, GRID-система, симулятор GRID, розподілені обчислення, планування потоків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Singh M. An overview of grid computing. Paper presented at the Procee-dings International Conference on Computing, Communication, and Intel-ligent Systems (ICCCIS 2019). January, 2019, pp. 194—198. Doi:10.1109/ICCCIS48478.2019.8974490.
 2. Кропивницька В.Б., Клим Б.В., Романчук А.Г., Слабінога М.O. Дослідження алгорит­мів диспетчеризації в комп’ютерних системах // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2011, № 2(39), с. 93—105.
 3. Buyya R., Murshed M. Gridsim: a toolkit for the modeling and simulation of distributed resource management and scheduling for grid computing // Сoncurrency and computation: practice and experience, 2002, Vol. 14, pp. 1175—1220.
 4. Данильченко О.М., Узденов Т.А. Процес диспетчеризації для GRID-системи з невід­чужу­ваними ресурсами // Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки», 2012, №2(61), с. 147—154.
 5. Uzdenov, T. New Task Scheduling Algorithm for GRID Systems with Non — Alienable Resources. // Systems, Decision and Control in Energy II. Studies in Systems, Decision and Control, 202, vol. 346. Doi: 10.1007/978-3-030-69189-9_12.
 6. Varga A. The OMNeT++ discrete event simulation system. Proceedings of the European Simulation Multiconference (ESM). Prague, Czech Republic, 6-9 June 2001. Режим доступу http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.331.1728&rep=rep1&type=pdf
 7. Overview of a Performance Evaluation System for Global Computing Scheduling. Algorithms. Режим доступу http://ninf.apgrid.org/takefusa/bricks/contents/hpdchtml.
 8. Song H., Liu X., Jakobsen D., et al. The MicroGrid: A scientific tool for modeling computational Grids. Proceedings of IEEE Supercomputing (SC 2000). Dallas, TX, 4–10 November 2000. Режим доступу https://ieeexplore.ieee.org/document/1592766
 9. Simulating Algorithms — SimGrid documentation. Режим доступу https://simgrid.org/ doc/latest/Tutorial_Algorithms.html
 10. What Is Windows Communication Foundation — WCF | Microsoft Docs. Режим доступу https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/whats-wcf
 11. What is WPF? — Visual Studio | Microsoft Docs. Режим доступу https://docs.microsoft. com/en-us/visualstudio/designers/getting-started-with-wpf?view=vs-2019
 12. Tutorial: Create a simple C# console app in Visual Studio. Режим доступу https:// docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-console?view=vs-2019
 13. Windows Communication Foundation service contract — WCF. Режим доступу https:// docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/how-to-define-a-wcf-service-contract

УЗДЕНОВ Тарас Амурович, аспірант, Державний університет «Житомирська політес­ніка». У 2007 р. закінчив Житомирський державний технологічний університет. Область наукових досліджень — розподілені обчислення, планування завдань, GRID-системи.

Повний текст: PDF