Функціональна організація інтерфейсу користувача програмно-апаратної комп’ютерної системи Equant Cloud

В.А. Євдокімов, канд. наук з держ. управління
Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. (067) 401 98 66, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(2):83-94

https://doi.org/10.15407/emodel.45.02.083

АНОТАЦІЯ

Розглянуто функціональну організацію інтерфейсів взаємодії кінцевого користувача з комп’ютерною системою Equant Cloud. Проаналізовано технологічний процес ії функ­ціо­нування для забезпечення підготовки, проведення розрахунків варіантів діяльності на ринку електричної енергії та обробки результатів розрахунків. Сформульовано основні типові операції, а саме: внесення змін до алгоритмів розрахунків; збір і підготовка ви­хідних даних; обчислення показників функціонування ринку електроенергії; форму­ван­ня звітних даних за результатами розрахунків в наочній формі; виконання візуаль­ного аналізу даних і моніторингу результатів розрахунку. Наведено приклади інтер­фей­сів користувача.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

агент, алгоритм, база даних, інтерфейс, комп’ютерна система моделювання, ринок електричної енергії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Комп’ютерна програма «Платформа алгоритмічного моделювання для учасників ринку електричної енергії «Equant Cloud»»: пат. 112221 Україна: А.С 74797; заявл. 18.09.2017; опубл. 17.11.2017, Бюл. № 47.
 2. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13. 04. 2017р. № 2019-VІІІ: станом на 13 грудня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text- (дата звернення: 10.02.23).
 3. Євдокімов В.А. Інформаційно-моделююча система аналізу процесу ціноутворення на ринку електричної енергії // Журнал Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки», 2021, № 3, с. 10—18.
 4. Ievdokimov V., Ivanov H., Blinov I. Theoretical and practical approaches to imitation modeling of the new electricity market in Ukraine. CIGRE. SEERC Colloquium — Kyiv, 2018, Paper № 1-21, р 8.
 5. Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Комплексна розрахункова модель ринку на добу наперед та балансуючого ринку електроенергії України // Електропанорама, 2016, № 4, 5, с. 8—
 6. Євдокімов В.А., Іванов Г.А. Методи визначення обсягів та цін на електричну енергію в контрактах в умовах лібералізованого ринку // Моделювання та інформаційні технології, 2017, вип. 81, с. 142—152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtit_2017_81_22. (дата звернення: 25.03.23).
 7. Мохор В.В., Євдокімов В.А. Створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ці­ноутворення на ринку електроенергії // Електрон. моделювання, 2020, 42, № 6, с. 3—
 8. Євдокімов В.А. Формулювання задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії // Електрон. моделювання, 2021, 43, № 3, с. 47—63.
 9. Ostapchenko K., Lisovychenko O., Evdokimov V. Functional organization of system of support of decision-making of organizational management // Адаптивні системи автоматичного управління, 2020, № 1(36), с. 17—31. URL: https://doi.org/10.20535/1560-8956.36.2097532 (дата звернення 10.02.23).
 10. Про затвердження Правил ринку. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. № 307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text- (дата звернення: 10.02.23).
 11. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р № 308. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text- (дата звернення: 10.02.23).

ЄВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, канд. наук з державного управління, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — мате­матичне і комп’ютерне моделювання енергоринків.

Повний текст: PDF