Зменшення часу виконання черги завдань у GRID–системах з невідчужуваними ресурсами

Т.А. Узденов, аспірант
Державний університет «Житомирська політехніка»
Україна, 10005, Житомир, вул. Чуднівська, 103,
тел. (063) 2823417; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(2):86-96

АННОТАЦИЯ

Наведено математичну постановку задачі диспетчеризації потоків завдань в GRID-сис­темах з невідчужуваними ресурсами з врахуванням потужності вузла та потужності за­дачі як ключових факторів, що впливають на продуктивність системи. Проведено порівняння часу виконання черги завдань при розподілі методами FSA (Flow Scheduling Algorithm), FSA_P(Flow Scheduling Algorithm Parallel) та FCFS(First Come First Serve). Описано клієнт-серверну архітектурну модель побудови про­грам­ного забезпечення для розподілених обчислень та задач, які потребують великої обчислювальної потужності системи. Обґрунтовано доцільність порівняння ефективнос­ті запропонованих методів з загальновідомим методом FCFS, який зазвичай використо­вується у GRID-системах. Подано результати тестування, яке засвідчило, що запропоно­вані методи дають кращий результат, ніж FCFS.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

методи диспетчеризації, GRID-система, симулятор GRID, роз­поділені обчислення, планування потоків.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Кропивницька В.Б., Клим Б.В.Романчук., А.Г., Слабінога М.O. Дослідження алгорит­мів диспетчеризації в комп’ютерних системах//Розвідка та розробка нафтових і га­зових родовищ, 2011, № 2(39), с. 93—105.
  2. Desktop grids: Connecting everyone to science. Режим доступу https://sciencenode.org/ feature/desktop-grids-connecting-everyone-science.php
  3. Choi S. J., Kim H. S., Byun E. J., Hwan C. S. A Taxonomy of Desktop Grid Systems Focusing on Scheduling // Technical Report: KU-CSE-2006-1120-02 , 2006, Department of Computer Science and Engeering, Korea University. Режим доступуhttps://citeseerx.ist. psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.75.5256&rep=rep1&type=pdf
  4. Данильченко О.М., Узденов Т.А. Процес диспетчеризації для GRID-системи з невід­чужуваними ресурсами // Вісник  ЖДТУ.  Серія  «Технічні  науки»,  2012,  № 2(61), с. 147—154.
  5. Uzdenov T. New Task Scheduling Algorithm for GRID Systems with Non - Alienable Resources // Systems, Decision and Control in Energy II. Studies in Systems, Decision and Control, 202, Vol. 346. Doi: 10.1007/978-3-030-69189-9_12.
  6. Kokilavani T., Amalarethinam D.I. G. Load Balanced Min-Min Algorithm for Static Meta- Task Scheduling in Grid Computing // Intern. Journal of Computer Applications (0975– 8887), 2011, Vol. 20, No. 2, pp. 43—49.
  7. Kanani B., Maniyar B. Review on Max-Min Task scheduling Algorithm for Cloud Computing // Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 2015, Vol. 2, 3, pp. 781—784.
  8. What is WPF? — Visual Studio | Microsoft Docs. Режим доступу https://docs.microsoft. com/en-us/visualstudio/designers/getting-started-with-wpf?view=vs-2019
  9. Узденов Т.А. Симулятор процесу диспетчеризації задач в GRID-системах з невід­чужуваними ресурсами // Електрон. моделювання, 2021, 43, № 1, с. 117—129.

УЗДЕНОВ Тарас Амурович, аспірант Державного університету «Житомирська полі¬техніка». У 2007 р. закінчив Житомирський державний технологічний універ-ситет. Об¬ласть наукових досліджень — розподілені обчислення, планування зав-дань, GRID-системи

Полный текст: PDF