Електронне моделювання

Том 44, №5 (2022)

https://doi.org/10.15407/emodel.44.05

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  С.Я. Гільгурт
Метод прискореної кількісної оцінки компонентів реконфігуровних сигнатурних систем кіберзахисту
 

3-24
  Е.А. Лисенков
Моделювання перколяційної поведінки теплопровідності у полімерних нанокомпозитах, які містять вуглецеві нанотрубки


25-35
  О.Ю. Веприцька, В.С. Харченко
Аналіз вимог і оцінювання пояснюваного штучного інтелекту як сервісу за допомогою моделі якості

36-50

Обчислювальні процеси та системи

  І.П. Криворучко
Кусково-лінійна апроксимація гладких плоских кривих методом січних

51-60

Застосування методів та засобів моделювання

  M.Ю. Комаров, С.Ф. Гончар, А.В. Ониськова, O.O. Бакалинський, Д.В. Пахольченко
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ


61-72
  І.В. Жабокрицький
Сучасний стан та перспективи підвищення функціональності доповненої реальності за допомогою нейронних мереж


73-89
 
90-101
  О.С. Поворознюк, А.М. Топалов
Моделювання плоских термоелектричних модулів з різною геометричною формою напівпровідникового матеріалу
 
102-114