Дослідження правомірності подання ризиків векторами у евклідовому просторі

В.В. Мохор, чл.-кор. НАН України, С.Ф. Гончар, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
тел. (044) 4241466; e-mail: Serhii Honchar [Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.])

Èlektron. model. 2019, 41(4):73-84
https://doi.org/10.15407/emodel.41.04.073

АННОТАЦИЯ

У результаті проведених досліджень правомірності подання ризиків у векторному евклідовому просторі встановлено справедливість аксіом евклідового простору для подання у ньому векторів об’єктивного та суб’єктивного ризиків. Зважаючи на це, є підстави стверджувати, що можливе подання ризиків у векторному евклідовому просторі, а це дозволяє подавати ризик у вигляді комплексного числа і відкриває перспективи для побудови моделей поводження з ризиками на основі застосування апарату теорії функцій комплексно ї змінної.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ризик, вектор, комплексні числа, евклідів простір, об’єктивний ризик, суб’єктивний ризик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Terje Aven. Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation // European Journal of Operational Research, 2016, Vol. 253, Issue 1, p. 1—13.
2. Jain P., Pasman H.J., Waldram S. et al. Process Resilience Analysis Framework (PRAF): A systems approach for improved risk and safety management // Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2018, Vol. 53, p. 61—73.
3. Eling M., Wirfs J. What are the actual costs of cyber risk events? // European Journal of Operational Research, 2019, Vol. 272, Issue 3, p. 1109—1119.
4. Mokhor V., Bakalynskyi O., Bohdanov O., Tsurkan V. Interpretation of the simple risk level dependence of its implementation in the terms of analytic geometry // Information technology and security, 2017, Vol. 5, Issue 1, p. 71—82.
5. Bochkovskyi A., Gogunskii V. Development of the method for the optimal management of occupational risks // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, Vol. 1, No 3 (97), p. 6—13.
6. Prokopenko T., Grigor O. Development of the comprehensive method to manage risks inprojects related to information technologies // Ibid, 2018, No 2 (92), p. 37— 43.
7. Гончар С.Ф. Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом // Захист інформації, 2014, 16,№1, с. 40—46.
8. Schneier B. The Psychology of Security // SecurityLab, 2008. URL: https://www.schneier.com/essays/archives/2008/01/the_psychology_of_se.html. Дата звернення: 15.01.2019.
9. Диев В.С. Риск: оценка и принятие решений // Философия науки, 2010, №4 (47), с. 15—32.
10. Моргенштерн О., Дж. фон Нейман. Теория игр и экономическое поведение / М. Книга по Требованию, 2012, 708с.
11. Rowe W.D. An Anatomy of Risk.Washington: Environmental ProtectionAgency. 1975, 125 р.
12. Цвігун Т.В. Поняття «ризик»: сучасний погляд // Вісник Східноукраїнського національного ун-ту ім. Володимира Даля, 2011, №3 (157), Ч. 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2011_3_2/Cvigun.pdf. Дата звернення: 19.01.2019.
13. Ременников В.Б. Управленческие решения: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИДАНА, 2005, 144 с.
14. Новаков А.А. Концепция векторного представления риска в современной вариативной экономике // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011, № 34, с. 1—38.
15. Мохор В.В., Гончар С.Ф. Идея построения алгебры рисков на основе теории комплексных чисел // Електрон. моделювання, 2018, 40, №4, с.107—111.

МОХОР Володимир Володимирович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор, директор Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1977 р. закінчив Київський ін-т цивільної авіації. Область наукових досліджень — математичне і комп’ютерне моделювання, спеціалізовані обчислювальні системи, інформаційна безпека.

ГОНЧАР Сергій Феодосійович, канд. техн. наук, пров. наук. співроб. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1997 р. закінчив Вінницький національний технічний університет. Область наукових досліджень—теорія ризиків безпеки, кібербезпека об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі в енергетичній галузі.

Полный текст: PDF