Застосування методу моделювання прецедентів для моніторингу енергетичного стану технологічного обладнання

Б.М. Плескач, канд. техн. наук
Ін-т проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.M Пухова НАН України
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Èlektron. model. 2018, 40(4):95-106
https://doi.org/10.15407/emodel.40.04.095

АНОТАЦІЯ

Розглянуто актуальну проблему оперативного моніторингу та діагностування енергетичного стану виробничих та комунальних об’єктів методами штучного інтелекту. Викладено спосіб моделювання енергоспоживання технологічного обладнання, оснований на аналізі та міркуваннях з використанням моделей прецедентів енергоспоживання. Обґрунтовано доцільність використання теорії прецедентів для оперативного моніторингу енергетичного стану та діагностування виробничого обладнання. Наведено методику формування, виділення та адаптації прецедентів енергоспоживання. Подано схему функціонування прецедентної експертної системи, яка входить до складу системи оперативного моніторингу технологічного обладнання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

енергетичний моніторинг, енергоефективність, моделювання прецедентів, діагностування енергетичного стану, експертна система.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Евдокимов В.Ф., Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Компьютерная модель мониторинга энергоэффективности: информационно-технологические аспекты построения // Енергетика та електрифікація. 2006, №11, с. 52—57.
2. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Енергетичний менеджмент—системний підхід до моніторингу та керуванню енергетичними процесами // Тези доп. I міжнародно ї науково-практичної та навчально методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку», 27—29 травня 2014р. Київ, 2014, с. 9, 10.
3. Лісовик А.В. Автоматизована система енергомоніторингу. Презентація 2015 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.solor.gov.ua/docs/all/prezent_acem2015.pdf. Заголовок з екрану (Дата звернення: 17.10.2017).
4. Закон України «Про енергозбереження // Відомості Верховної Ради України. 1994, № 30, с. 283.
5. Постанова «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві». Наказ Кабінету Міністрів України № 786. Затв.: 15.07.97. Київ: Каб. мін. України, 1997, 28 с.
6. Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних pecypciв у суспільному виробництві. Наказ Держ. ком. України з енергозбереження № 37. Затв. 22.10.02. / Держ. ком. України з енергозбереження. Київ, 2002, 30 с.
7. Праховник А.В., Находов В.Ф., Овдієнко О.В. Про «нормування» питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів в умовах ринкових взаємовідносин // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.esco.co.ua/2002_6/art05.htm.
8. Находов В.Ф. Бориченко О.В. Іванько Д.О. Контроль ефективності енерговикористання в системі енергетичного менеджменту // Вісник КНУТД, 2013, № 6, с. 67—76.
9. Беляев А.С., Бубенок Е.К., Мухин Н.В. Метод целевого энергетического мониторинга и его усовершенствование для анализа работы предприятия, выпускающего несколько видов продукции // Энергобезопасность и энергосбережение, 2011, № 2, с. 10—14.
10. Патент України на корисну модель UA 124346 U, G05B 23/02, G06F 7/00. Спосіб контролю втрат енергії в технологічному процесі. Куцан Ю.Г., Плескач Б.М.№201708929; заявл. 07.09.2017; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7.
11. Patent Nо US 7,103,452 B2, G06F 19/00. Method and system for targeting and monitoring the energy performance of manufacturing facilities. Theodora Retsina. Prior Publication Data US 2005/0143953 A1 Jun. 30, 2005. Date of Patent: Sep. 5, 2006.
12. Варшавский П.Р., Еремеев А.П. Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений //Искуственный интеллект и принятие решений. 2009, № 2, с. 45—57.
13. Alterman R. Panel discussion, methodological variations, and system approaches // AI Communications. IOS Press. 1994, Vol. 7, No. 1, p. 39—59.
14. Соколова Э.С., Ляхманов Д.А. Анализ временных рядов технических параметров промышленных объектов // Тр. Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 1999, № 2, с. 88—95.
15. Варшавский П.Р., Еремеев А.П. Реализация методов поиска решения на основе аналогий и прецедентов в системах поддержки принятия решений // Вест. МЭИ, 2006,№2, с. 77—87.

ПЛЕСКАЧ Борис Миколайович, канд. техн. наук, докторант Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1978 р. закінчив Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний ін-т ім. адм. С.О. Макарова. Область наукових досліджень — інформаційні технології для підтримки прийняття рішень при діагностуванні технічних систем.

Повний текст: PDF