Електронне моделювання

Том 46, №2 (2024)

https://doi.org/10.15407/emodel.46.02

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  Е.В. Зеленько

3-14
  О.І. Красильніков
Аналіз коефіцієнта ексцесу двокомпонентних сумішей зсунутих негаусових розподілів

15-34

Інформаційні технології

 

Ф.О. Коробейніков
РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ В ЦЕНТРІ УВАГИ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МАТРИЦІ РИЗИКІВ


35-42
 

А.В. Подзолков, В.С. Харченко
Метод і засоби вибору сервісів тестування на проникнення


43-59

Обчислювальні процеси та системи

  О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, Д.М. Семенюк
Алгоритми цифрової обробки кореляційних функцій у течешукачах


60-74
  Я.М. Крайник, Д.В. Доценко
Метод стиснення зображень з використанням попередньої обробки та алгоритмів Quite Ok Image і Хаффмана

75-87

Застосування методів та засобів моделювання

  А.О. Тарановський, В.Д. Самойлов
Створення основних типів тестових завдань за допомогою штучного інтелекту


88-100
  О.А. Кравчук, В.Д. Самойлов
Огляд анатомії ройових систем. Проблема управління

101-121