Метод повышения точности количественной оценки относительной длительности состояний объектов ЭЭС

Э.М. Фархадзаде, А.З. Мурадалиев, доктора техн. наук,
Ю.З. Фарзалиев, канд. техн. наук, С.А. Абдуллаева, аспирантка
Азербайджанский научно-исследовательский
и проектно-изыскательский ин-т энергетики
(Азербайджанская Республика, Az1012 Баку, пр. Г. Зардаби, 94,
тел (+99412) 4316407, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

АННОТАЦИЯ

Розроблено новий метод і алгоритм оцінки одного з основних показників надійності — відносно ї тривалості станів. Точність розрахунку пропонується оцінювати в залежності від фідуціального інтервалу змінювання можливих значень відносної тривалості станів.Фідуціальний підхід дозволяє усунути специфічні особливості сукупності багатовимірних даних. Розглянуто розв’язування таких задач: оцінка значущості регламентованих класифікаторами різновидів ознак; оцінка показників індивідуальної надійності за заданими різновидами ознак; оцінка груп однойменних об’єктів (кластерів), показники надійності яких невипадково
відрізняються від усередненої оцінки та розрізняються між собою.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

показатели надежности, риск ошибочного решения, разновидность признака.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fisher R.A. The fidusial argument in statistical inference //Annals of Eugenics.—1935.—No 6. —P. 391.
2. Колмогоров А.Н. Определение центра рассеяния и меры точности по ограниченному числу наблюдений// Изв. АН СССР. Серия математ. — 1942. — 6. — С. 3—32.
3. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З. Оценка целесообразности классификации многомерных данных по заданному признаку//Электрон. моделирование.—2015.— 37, № 2.— С. 77—85.
4. Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и временных рядов. —Телеком, 2007. —С. 522.
5. Фархадзаде Э.М., Фарзалиев Ю.З., Мурадалиев А.З. Сравнение показателей усредненной и индивидуальной надeжности оборудования электроэнергетических систем//Электричество. — 2015. — № 12. — С. 31—37.
6. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З.,Фарзалиев Ю.З. Количественная оценка индивидуальной надeжности оборудования и устройств энергосистемы// Электрон. моделирование.—2013. — 35, № 2. — С. 67—79.

ФАРХАДЗАДЕ Эльмар Мехти оглу, д-р техн. наук, профессор, руководитель лаборатории «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1961 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — надежность и эффективность электроэнергетических систем.

МУРАДАЛИЕВ Айдын Зураб оглу, д-р техн. наук, руководитель отд. «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1982 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований—количественная оценка индивидуальной надежности оборудования и устройств электроэнергетических систем.

ФАРЗАЛИЕВ Юсиф Зейни оглу, канд. техн. наук, руководитель отд. «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1985 г. окончил Азербайджанский госуниверситет.
Область научных исследований — точность и достоверность оценок показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств энергетических систем.

АБДУЛЛАЕВА Самира Афган кызы, аспирантка, вед. инженер отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1990 г. окончила Азербайджанский и-т нефти и
химии. Область научных исследований — точность и достоверность оценок показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств энергетических систем.

Полный текст: PDF (русский)