Електронне моделювання

Том 44, №1 (2022)

https://doi.org/10.15407/emodel.44.01

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  С.Є. Саух, А.В. Борисенко
Модель завантаження генеруючих блоків на циклічному горизонті прогнозування


3-28
  В.С. Рогоза, Г.В. Іщенко
Метод прогнозу короткотривалих часових рядів з використанням функцій чутливості

29-42

Обчислювальні процеси і системи

  Д.В. Єфанов
ПОБУДОВА РІВНОМІРНОГО НАДЛИШКОВОГО КОДУ ДЛЯ СИНТЕЗУ САМОКОНТРОЛЬОВАНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ДАНИХ ПРО ЇХ СТРУКТУРИ

43-52

Паралельні обчислення

  О.А. Чемерис, З.Х. Борукаєв, І.В. Блінов
Використання методів трансформації операторів циклів для оптимізації паралельних програмних додатків

53-69

Застосування методів та засобів моделювання

  Б.М. Плескач
Комп’ютерний моніторинг енергоспоживання з оцінюванням прихованих енергетичних втрат


70-80
  В.В. Гончаров, О.О. Чорний, І.С. Скарга-Бандурова, В.Д. Самойлов
Комп’ютерне моделювання іонної імплантації хрому, молібдену та титану в поверхню нержавіючої сталі


81-92
 
93-106
  А.В. Давидюк
Підходи до верифікації артефактів процесу забезпечення кібербезпеки об’єктів критичного призначення
 
107-117

Хроніка та інформація

  Ю.Г. Куцан
Матеріали засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики України

118-123