Дослідження проблеми кіберживучості Об’єднаної енергосистеми України

С.Ф. Гончар, канд. техн. наук, Р.П. Герасимов,
В.В. Ткаченко, аспірант
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
тел. +3809870000344, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Èlektron. model. 2018, 41(1):43-54
https://doi.org/10.15407/emodel.41.01.043

АНОТАЦІЯ

Функціонування об’єктів критичної інфраструктури (КІ) в такому специфічному середовищ і, як кіберпростір, пов’язане з уразливістю і загрозами та вимагає розробки нового інструментарію забезпечення стійкості в умовах комп’ютерних атак. Управління стійкістю функціонування КІ Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України ґрунтується на знаннях про стан об’єктів управління, стан середовища функціонування і про впливи, які відбуваються. Невід’ємним елементом таких систем управління є низка підсистем підтримки прийняття рішень. Можливості системи управління залежать від здатності підсистеми підтримки прийняття рішень забезпечити особу, що приймає рішення, якісно збалансованою
інформацією, яка характеризує реальні і прогнозовані стани об’єктів КІ, та запропонувати обґрунтований вибір дій для досягнення мети. Розглянуто питання кіберстійкості інформаційної системи, її основні компоненти, властивості управління, що визначають кіберстійкість. Здійснено класифікацію об’єктів КІ. Отримано залежності рівня якості кіберстійкості від класу стану об’єкта КІ та наведено методику і алгоритм його розрахунку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

кіберживучість, методика, властивість, інфраструктура, кіберстійкість, кіберпростір.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Корченко О.Г., Бурячок В.Л., Гнатюк С.О. Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти // Безпека інформації, 2013, 19, № 1, с. 40—45.
2. Мельник С.В., Тихомиров О.О., Лєнков О.С. До проблеми формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки // Зб. наук. праць Військового ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011, Вип. 30, с. 159—165.
3. Тропина Т.Л. Киберпреступность и кибертерроризм: поговорим о понятийном aппарате // Сб. науч. трудов междунар. конф. «Информационные технологии и безопасность », Вып. 3. Киев: НАН Украины, 2003, с. 173—181.

ГОНЧАР Сергій Феодосійович, канд. техн. наук, пров. наук. співр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1997 р. закінчив Вінницький національний технічний університет. Область наукових досліджень—теорія ризиків безпеки, кібербезпека об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі в енергетичній галузі.

ГЕРАСИМОВ Ростислав Павлович, наук. співр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1980 р. закінчив Київський ін-т інженерів цивільної авіації. Область наукових досліджень — математичне і комп’ютерне моделювання, інформаційна безпека.

ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович, аспірант Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1996 р. закінчив Киівський військовий інститут управління та зв’язку. Область наукових досліджень — теорія ризиків безпеки, кібербезпека об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі в енергетичній галузі.

Повний текст: PDF