Методи і технології побудови локальних тренажерів для підготовки персоналу в енергетиці на основі сценарно-імітаційних моделей

І.В. Плетяний, канд. техн. наук, В.Д. Самойлов, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. +380639693962, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(1):41-53

https://doi.org/10.15407/emodel.45.01.041

АНОТАЦІЯ

Викладено погляди на вирішення концептуальних питань щодо методів і технологій по­будови локальних тренажерів для підготовки персоналу в енергетиці. Запропоновано ін­формаційну технологію побудови локальних тренажерів на основі сценарно-імітаційно­го моделювання енергетичного обладнання та діяльності персоналу. Розглянуто способи проектування сценарних структур та реалізації методів модельного конструювання при розробці локальних тренажерів. Вказано на необхідність подальшого розвитку та удосконалення технології за допомогою проблемно-орієнтованого пристосування новітніх програмних пакетів, що дало б змогу досвідченим фахівцям енергетичної галузі масово створювати засоби тренажу в зручному і зрозумілому інтерактивному середовищі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

локальний тренажер, сценарні структури діяльності, модельне конструювання, імітаційна модель.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Березников В.П., Писаренко А.П., Самойлов В.Д., Сметана С.И. Автоматизация пост­рое­ния тренажеров и обучающих систем. Киев: Наук. думка, 1989.
  2. Писаренко А.П., Самойлов В.Д., Стеценко О.Я. Компьютерные технологии модели­рова­ния для динамических тренажеров. Киев: Наук. думка, 1992.
  3. Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений. Киев: Наук. думка, 2007, 198 с.
  4. Офіційна специфікація стандарту BPMN [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.omg.org/spec/BPMN/
  5. Федоров И.Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN 0. М.: МЭСИ, 2013, 255 с.
  6. Офіційний сайт Bizagi [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.bizagi.com/
  7. Офіційний сайт Unity [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://unity3d.com/
  8. Бальва А.А., Самойлов В.Д., Максименко Е.А. Структура и технология построения графической модели приложения сценарного типа. // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пу­хова НАН України, 2013, вип.68, с. 3—11.
  9. Абрамович Р.П., Самойлов В.Д. Технології конструювання комп’ютерних систем під­го­товки персоналу в енергетиці. Київ: «Три К», 2021, 111 с. (ISBN 978-966-7690-58-8).

ПЛЕТЯНИЙ Ігор Васильович, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Інституту проб­лем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1993 р. закінчив Севас­топольське вище військово-морське училище. Область наукових досліджень — комп’ю­терні технології побудови локальних тренажерів для підготовки персоналу в енергетиці, автоматизовані системи конструювання імітаційних моделей об’єктів енергетики.

САМОЙЛОВ Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, професор, гол. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1960 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук. Область наукових дослід­жень — комп’ютерні технології створення динамічних і ситуаційних тренажерів в енергетиці, автоматизовані системи навчання і контролю знань в енергетиці, іміта­ційне моделювання об’єктів енергетики.

Повний текст: PDF