Електронне моделювання

Том 41, № 1 (2019)

https://doi.org/10.15407/emodel.41.01

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  ВЛАДИМИРСЬКИЙ О.А.
Параметричні методи діагностування підземних трубопроводів з урахуванням багатохвильового поширення інформаційних сигналів


3-18
  ШАМ О.М.
Математичне моделювання фотоелектричного перетворювача за допомогою програми Matlab 19

19-26

Обчислювальні процеси і системи

  ЕФАНОВ Д.В., САПОЖНИКОВ В.В., САПОЖНИКОВ Вл.В., ПИВОВАРОВ Д.В.
Ограничения на структуры компонентов полностью самопроверяемых схем встроенного контроля, синтезированных методом логического дополнения до равновесного кода «1 из 3»


27-42
  ГОНЧАР С.Ф., ГЕРАСИМОВ Р.П., ТКАЧЕНКО В.В.
Дослідження проблеми кіберживучості Об’єднаної енергосистеми України

43-54

Застосування методів і засобів моделювання

  ФАРХАДЗАДЕ Э.М., МУРАДАЛИЕВ А.З., АБДУЛЛАЕВА С.А.
Фидуциальный подход при сравнении однотипных объектов


55-66
  СКУБА Т.Г., ШАПОВАЛОВ Є.В., ДОЛИНЕНКО В.В.
Ідентифікація положення у просторі об’єктів із складною геометрією в задачах роботизованого дугового наплавлення і неруйнівного контролю


67-80
  ГУРЕЕВ В.А., ЛЫСЕНКО Е.Н., АВЕТИСЯН Е.В.
Моделирование и визуализация кибератак в энергетике с использованием компьютерных распределенных тренажерных систем


81-92
  КОМАРОВ М.Ю.
Загальні характеристики підприємства електроенергетики і елементи їх вразливості технологічного походження


93-104
  СВЕРСТЮК А.С.
Чисельний аналіз стійкості кібер-фізичної моделі імуносенсора на прямокутній решітці з використанням різницевих рівнянь

105-118