Електронне моделювання

Том 41, № 3 (2019)

https://doi.org/10.15407/emodel.41.03

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  САУХ С.Е., БОРИСЕНКО А.В.
Метод прогнозирования помесячной динамики объемов выработки электроэнергии
энергоблоками АЭС Украины


3-14
  КРАСИЛЬНИКОВ А.И.
Семейство распределений Субботина и его классификация


15-32
  ІВАНЮК В.А., ФЕДОРЧУК B.А.
Адаптивний метод ідентифікації моделей нелінійних динамічних систем інтегральними рядами Вольтерри


33-42
  TKACHUK V.M., KOZLENKO M.I., KUZ M.V., LAZAROVYCH I.M., DUTCHAK M.C.
Function Optimization Based on Higher-Order Quantum Genetic Algorithm

43-58

Паралельні обчислення

  ГІЛЬГУРТ С.Я.
Побудова асоціативної пам’яті на цифрових компараторах реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки

59-80

Застосування методів і засобів моделювання

  КУЦАН Ю.Г., ГОДУН О.В., КИР’ЯНЧУК В.М.
Аналіз чутливості порівняльної оцінки варіантів ядерно-паливних циклів Україниіантів ядерно-паливних циклів України


81-92
  ФАРХАДЗАДЕ Э.М., МУРАДАЛИЕВ А.З., РАФИЕВА Т.К., РУСТАМОВА А.А.
Компьютерная технология оценки взаимосвязи технико-экономических показателей энергоблоков


93-104
  КРУКОВСЬКИЙ П.Г., ТАДЛЯ О.Ю., ДЕЙНЕКО А.І., СКЛЯРЕНКО Д.І., ОЛІЙНИК В.С.
Моделювання тепловологого стану тунелів Київського метрополітену

105-118