Том 45, № 6 (2023)

Електронне моделювання

Том 45, №6 (2023)

https://doi.org/10.15407/emodel.45.06

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  В.О. Тихоход, В.А. Федорчук

3-14
  З.Х. Борукаєв, В.А. Євдокімов
Побудова архітектури мультиагентного середовища імітаційної моделі процесу ціноутворення на ринку електроенергії


15-30
  Ф.О. Коробейніков
Використання максимінного критерію Вальда для аналізу ризиків складнопрогнозованих загроз в контексті резильєнтності


31-40 

Інформаційні технології

 

Е.В. Фауре, М.В. Махинько, А.І. Щерба, Д.В. Фауре, Б.А. Ступка
Метод кадрової синхронізації на основі кортежів попарно відмінних елементів


41-64
 

І.В. Ізонін, Р.О. Ткаченко, О.Л. Семчишин
АНСАМБЛЕВИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ КОРОТКИХ ВИБІРОК БІОМЕДИЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ БЕЗ НАВЧАННЯ


65-76

Обчислювальні процеси та системи

  А.М. Капітон, О.C. Дзюбан, Т.М. Франчук, І.Л. Яценко
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТАМ КОМП'ЮТЕРНИХ ДАНИХ


77-84

Паралельні обчислення

  Л.І. Мочурад, А.А. Деревянний, О.Р. Ткачук
Розпаралелення алгоритму моделювання поведінки рідини в реальному часі


85-101

Застосування методів та засобів моделювання

  А.О. Лєпатьев, І.В. Плетяний, В.Д. Самойлов
Підвищення ефективності робочих процесів конструювання моделей розподільчої мережі для тренажерів

102-116