Моделі формування фазових голограм на основі даних просторового розподілу комплексних амплітуд відбитої звукової хвилі

О.О. Огір, канд. техн. наук, В.Ф. Євдокимов, чл.-кор. НАН України
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, ул. Генерала Наумова, 15
тел. 4242296, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
тел. 4242545, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(2):82-89

https://doi.org/10.15407/emodel.44.02.082

АНОТАЦІЯ

Досліджено моделі формування зображень на основі множини одновимірних фазових голограм на площину, перпендикулярну площині запису елементарної голограми, та визначено сукупність акустичних осей зондуючого простору при русі суміщеного ви­про­мінювача — приймача уздовж лінії синтезованої апертури. Такий підхід дасть мож­ли­вість розвʼязувати сумарний по амплітуді ехосигнал, що отримується в точці зондування з різних точок глибини внаслідок різниці початкових фаз комплексних амплітуд окремих артефактів, які мають свої координати в площині зондування і свої значення інтен­сивності з урахуванням місця розташування. Розглянуто напрямки досліджень в області систем дефектоскопії матеріалів та середовищ. Викладено підхід до вирішення оберне­ної задачі, основаної на рішеннях хвильового рівняння.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

формування зображень, інформаційні технології, фільтрація, просторове розрізнення, голограма.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Огір О.О. Метод підвищення якості реконструкції діагностичних зображень на ос­нові інтегральних перетворень // Електрон. моделирование, 2019, № 4, с. 35—48.
  2. Огир А.С. Формирование модели звуковой голограммы, свободной от паракси­аль­ного приближения Френеля // Вісн. Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», 2003, вип. 40, с. 170—177.
  3. Кайно И.Н. Акустические волны: устройство, визуализация и аналоговая обработка сигналов / Под ред. О.В. Руденко. М.: Мир, 1990, 656 с.
  4. Євдокимов В.Ф., Огір О.С., Огір О.О. Дослідження характеристик якості УЗ зобра­жень та алгоритмів їх обробки // «Моделювання та інформаційні технології». Зб. наук. праць. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2017, вип. 80, с. 3—11.
  5. Ермолов И.А. Наиболее перспективные направления развития ультразвукового конт­роля металлов (по материалам седьмой Европейской конференции) // Дефектоскопия, 2003, № 4, с. 71—100.
  6. Огир А.С. О построении квазиголографической системы акустического контроля материалов //«Моделювання та інформаційні технології». Зб. наук. праць. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2002, № 13, с. 76—81.

ОГІР Олена Олександрівна, канд. техн. наук, наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2003 р. закінчила Національ­ний авіаційний університет (м. Київ). Область наукових досліджень — математичне і компʼютерне моделювання в області ультразвукової діагностики матеріалів і середо­вищ; обробка діагностичних зображень.

ЄВДОКИМОВ Віктор Федорович, чл.-кор. НАН України, професор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Заслужений діяч науки і тех­ніки України. В 1963 р. закінчив Харківский політехнічний інститут. Область наукових досліджень — компʼютерне моделювання задач енергетики, транспорту, спеціальних енергоємних процесів і систем

Повний текст: PDF