Електронне моделювання

Том 43, № 5 (2021)

https://doi.org/10.15407/emodel.43.05

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  А.Ф. Верлань, Л.О. Митько, О.А. Дячук
Аналіз деяких підходів до моделювання нелінійних динамічних систем за допомогою поліноміальних операторів

5-20

Обчислювальні процеси і системи

  Д.В. Єфанов
ВІДМОВОСТІЙКІ СТРУКТУРИ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ЛОГІЧНОГО ДОПОВНЕННЯ З КОНТРОЛЕМ ОБЧИСЛЕНЬ ЗА КОДАМИ З ПІДСУМОВУВАННЯМ


21-42
  В.В. Долиненко, Є.В. Шаповалов, В.А. Коляда, Т.Г. Скуба
Синтез математичної моделі з нечіткою логікою для адаптивного управління процесом MIG/MAG наплавлення

43-54

Застосування методів та засобів моделювання

  В.В. Станиціна, В.О. Артемчук, О.Ю. Богославська
Вплив адміністрування екологічного податку на вартість теплової енергії в Україні


55-72
  О.І. Красильніков
Аналіз кумулянтних коефіцієнтів двокомпонентних сумішей зсунутих негаусових розподілів


73-92
  Є.С. Чернозьомов
Модель поляризації випромінювання в системі сонячного енергетичного концентратора

93-107
  О.М. Безвесільна, В.Д. Самойлов, М.В. Ільченко
Математичні моделі основних вузлів та блоків автоматизованого приладового комплексу стабілізації

108-121