Теорема про випадкові перестановки та деякі її застосування

О.Д. Глухов, канд. фіз.-мат. наук
Національний авіаційний університет України
Україна, 03058, Київ, пр-т Любомира Гузара, 1,
тел. 044 4067841; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(2):29-36

АННОТАЦИЯ

Розглянуто метод випадкових перестановок та його застосування до теорії графів та структурного аналізу складних дискретних систем. Запропоновано метод перестановоч­ної склейки двох графів, який дозволяє будувати графи з даними зв' язнісними власти­востями, що, у свою чергу, надає можливість конструювати складні дискретні системи з необхідними структурними якостями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

складна дискретна система, граф, група перестановок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Глухов А.Д. Квазислучайные графы и структурная устойчивость сложных дискретных систем//Электрон. моделирование, 2016 , 38, №5, с.35—41.
  2. Глухов О.Д., Коростіль Ю.М. Структурна безпека складних дискретних систем при випадкових відмовах// Зб. наук. праць ІПМЕ НАНУ «Моделювання та інформаційні технології», вип. 27. Київ, 2004, с. 91—95.
  3. Diestel R. Graph NY: Springer-Verlag, 2000, 322 p.
  4. Erdős P., Rényi A. On Random Graphs I // Math, 1959, Vol. 6, pp. 290—297.
  5. Глухов О.Д. Про застосування груп перестановок в деяких комбінаторних задачах // Укр. мат. журнал, 2008, 60, №11, с.1568—1571.
  6. Картеси Ф. Введение в конечные геометрии. М.: Наука, 1980, 320 с.
  7. Hoory S., Linial N., Wigderson A. Expander graphs and their applications // Bulletin of the American Mathematical Society, 2006, Vol. 43, № 4, pp. 439 —561.
  8. Диниц Е.А., Карзанов А.В., Ломоносов М.В. О структуре системы минимальных реберных разрезов графа. Исследования по дискретной оптимизации. М.: Наука, 1976, с. 290—306.
  9. Сачков В.Н. Вероятностные методы в комбинаторном анализе. М.: Наука, 1978, 288 с.

ГЛУХОВ Олександр Дмитрович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої мате-ма¬тики Національного авіаційного університету. В 1977 г. закінчив Київский політехнічний ін-т. Область наукових досліджень — теорія графів та її застосу-вання.

Полный текст: PDF